Ons werk

Veilig separeren en afzonderen

Het insluiten van cliënten in de gezondheidszorg is een zeer ingrijpende maatregel die grote impact kan hebben op de cliënten. De zorgverlener en de verantwoordelijke instelling moeten er zorg voor dragen dat de uitvoering van deze maatregel op een verantwoorde wijze gebeurt. Hierbij moeten de gebruikte ruimten en ook de toegepaste procedure voldoen aan de daarvoor bestemde eisen. TNO kan u op beide onderdelen helpen.
(Foto: deur separeerruimte, Stichting Pluryn, locatie Jan Pieter Heije)

Separatieruimten, afzonderingskamers en extra beveiligde kamers

Bij het toepassen van een maatregel zoals separeren of afzonderen is de veiligheid voor de cliënten en personeel en de mogelijkheid tot het verlenen van zo goed mogelijke zorg van groot belang. Hierbij speelt de ruimten waarin de cliënten worden opgesloten een grote rol. Deze moet immers veilig zijn, bestand tegen agressie, maar ook stress-reducerend zijn en een bijdrage leveren aan het zorgproces. TNO kan u helpen met het opstellen van het juiste ontwerp voor deze ruimten, maar ook met de inrichting en de afwerking van deze ruimten zodat deze aan de eisen voldoen. TNO heeft hiervoor, als opsteller van de twee geldende veldnormen (voor de Geestelijke gezondheidszorg en de Gehandicaptenzorg), specifieke expertise die zij praktisch toepasbaar kan maken voor u. Samen met u kunnen wij de separeerruimten, afzonderingskamers en de extra beveiligde ruimten zodanig realiseren of aanpassen dat hier goede en veilige zorg kan worden verleend.

Protocollen

Naast advies over de opzet en inrichting van ruimten voor eenzame opsluiting kunt u bij TNO ook terecht om de protocollen, waarin de organisatorische kant van het separeren en afzonderen is vastgelegd, te laten controleren op volledigheid en correctheid. Dit aan de hand van de geldende wetgeving, verzamelde ‘good practices’ en de door uw instelling gehanteerde zorgvisie en werkwijze. Gezamenlijk met u kunnen wij een protocol opstellen dat voldoet aan de eisen, werkzaam is en de veiligheid en goede zorg als uitgangspunt heeft. Desgewenst kunnen wij binnen de organisatie uniformiteit aanbrengen in de verschillende protocollen en op deze wijze de werkwijzen, met betrekking tot het insluiten van cliënten, binnen uw organisatie, beter op elkaar laten aansluiten.

Neem contact met ons op en we bespreken hoe onze expertise uw organisatie verder kan brengen.

Ons werk

Bouwen aan een veilig en efficiënt zorggebouw

Keuzes die gemaakt worden bij het ontwerpen en inrichten van een gebouw waarin zorg moet worden geleverd hebben grote en langdurige gevolgen. Gevolgen die zich uiten op het gebied van  veiligheid, financiën,... Lees verder

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.