Ons werk

Vervanging reeel alternatief voor renovatie van woningen

Voor Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw onderzocht TNO de effecten van een grotere inzet op de vervanging van woningen, op de realisatie van de Nederlandse energiedoelstellingen. Vervangende nieuwbouw brengt de realisatie van de afspraken uit het Energieakkoord dichterbij.

Patrimonium-buurt in Hillegom: woningen vervangen, gerenoveerd en in originele staat (Fotograaf: Alfons Klaasse Bos)

Nederland staat voor de belangrijke opgave het woningbestand te vernieuwen. Veel woningen in ons land zijn kort na de oorlog gebouwd en raken aan het einde van hun technische levensduur. Daardoor voldoen een toenemend aantal woningen niet meer aan de moderne eisen m.b.t veiligheid, duurzaamheid en wooncomfort. Ze zijn  verouderd, slecht geïsoleerd en het energieverbruik is daardoor onnodig hoog. Vernieuwing is noodzakelijk. Maar de afweging die partijen moeten maken tussen renovatie of nieuwbouw is een lastige. Het Nederlands Verbond Toelevering Bouw (NVTB) gaf TNO opdracht onderzoek te doen naar het potentieel van het opschalen van vervangende nieuwbouw in de bestaande woningvoorraad.

Afnemende  kwaliteit van woningen

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse woningvoorraad loopt op, waardoor een steeds groter gedeelte niet meer voldoet aan de eisen van de moderne tijd. Het huidige vervangingstempo van de woningvoorraad is op nationaal niveau 0,4%. Daarmee duurt het 250 jaar voordat alle woningen vernieuwd zijn, terwijl de kwaliteit van de verouderende woningen steeds verder zal afnemen.

Realisatie Energieakkoord

De uitvoering van de afspraken in het Energieakkoord om via renovatie woningen een hoger energielabel toe te kennen, levert een energiebesparing op van 32,4%. Door E-, G- of F-label woningen niet te renoveren maar grotendeels te vervangen, loopt dit percentage op tot 47,1%. Als alleen woningen van woningcorporaties worden vervangen bedraagt de besparing 37,9%.

Kosten en baten

Vervanging van alle woningen met energielabel E, F en G door energieneutrale nieuwbouw leidt in de periode tot 2050 tot een totale extra besparing van 27,4 miljard euro op de energiekosten en een verbetering van de WOZ-waarde van 45 miljard euro. Daarin zijn de bespaarde energiekosten na 2050 nog niet meegenomen. De totale extra benodigde investering ten opzichte van de huidige situatie bedraagt 145,1 miljard euro. Aan directe en indirecte werkgelegenheid levert de investering in de vervanging 35.000 voltijdsbanen op. Daarnaast zijn er positieve effecten te verwachten op de btw-inkomsten en andere belastinginkomsten van het Rijk.

Betere afweging

De keuze welk deel van de woningvoorraad de komende jaren behouden moet blijven, welk deel toe is aan renovatie en wat in aanmerking komt voor vervanging, hangt af van de bouwkundige kwaliteit, het eigendom en het gebied waar de woning zich bevindt. Voor de ene woning is renovatie verstandig, voor de andere vervangende nieuwbouw. De inzet op beide moet hoe dan ook in een hogere versnelling; de vraag is alleen wat de juiste balans is tussen die twee.

TNO helpt deze opgave vorm te geven

Vervangende Nieuwbouw biedt kansen voor overheden, woningcorporaties en bouwbedrijven. TNO helpt deze partijen met het doen van ondersteunend onderzoek voor het vormen van beleid en strategie en is een partner voor het ontwikkelen van strategisch voorraad beheer van woningcorporaties en producten en diensten voor bedrijven.
Daarnaast wil TNO samen met de markt aansprekende voorbeeldprojecten realiseren om de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw te laten zien. Wilt u weten wat TNO hierin voor u kan betekenen? Neem contact met ons op.

Voorzitter van het NVTB Michiel Dankers overhandigt het rapport 'Vervanging reeel alternatief voor renovatie van woningen' op 22 september 2015 aan Ed Nijpels, rechts TNO-onderzoeker Guus Mulder

Bezoek ook de NVTB site over vervanging

NVTB website
Kennis

Building Physics & Systems

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder

Contact

Drs. Guus Mulder

  • Opschaling
  • Monitoring
  • Systeem Innovatie
  • Bedrijventerreinen
  • Proeftuin
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.