Het EU project EINSTEIN heeft als doel het reduceren van de primaire energievraag van gebouwen door toepassing van seizoensopslag van zonnewarmte in combinatie met hoog rendement warmtepompen.

De energievraag van de gebouwde omgeving bedraagt ongeveer 40% van de totale energievraag in Europa. Het potentieel om energie te besparen is het grootst in de bestaande gebouwvoorraad. Nieuwe technologieën en verbetering van bestaande technologieën zijn nodig om tot een drastische reductie van de energievraag te komen.

Een veelbelovende technologie omvat grootschalige seizoensopslag van warmte in aquifers of tanks. De warmteopslag wordt in de zomer gevuld met zonnewarmte die met zonnecollectoren is geoogst. In de winter wordt de opgeslagen warmte weer gebruikt, waarbij indien nodig de temperatuur wordt opgewaardeerd met een hoog rendement warmtepomp. De warmte is zowel voor ruimte verwarming als voor warm tapwater bedoeld.

Het EINSTEIN project richt zich op:

  • Aanpassing en verbetering van bestaande seizoensopslagsystemen voor toepassing in bestaande gebouwen
  • Ontwikkeling van een hoog rendement warmtepomp gericht op de warmtebehoefte van bestaande gebouwen en toegesneden op relatief hoge brontemperaturen
  • Demonstratie van het concept in twee proefprojecten in Spanje en Polen
  • Ontwikkeling van geavanceerde warmteopslag in de vorm van een thermochemische reactor op labschaal
  • Ontwikkeling van een beslisondersteunend instrument (Decision Support Tool) ten behoeve van renovatieprojecten, met onder meer optimalisatie van de thermische isolatie van het gebouw en analyse van de haalbaarheid van seizoensopslag
Downloads

Contact