Een goed binnenklimaat is voor iedereen anders. In veel kantoren kunnen gebruikers de temperatuur en de verlichting niet zelf instellen, waardoor comfortklachten ontstaan. TNO werkt aan de ontwikkeling van een persoonlijk klimaatsysteem, waarmee medewerkers de mogelijkheid krijgen de temperatuur en verlichting lokaal op hun werkplek naar eigen wens in te stellen. Met dit systeem kan het comfort flink worden verbeterd én energie worden bespaard.
Het Productief Kantoor van TNO met een van de eerste versies van een persoonlijk klimaatsysteem

TNO deed afgelopen jaren verschillende onderzoeksprojecten op het gebied van persoonlijk comfort, veelal in samenwerking met marktpartijen en andere onderzoeksinstituten. In deze projecten is door middel van kleinschalige gebruikersonderzoeken in (semi)laboratoriumomgeving veel kennis en ervaring opgedaan over de wijze waarop je verwarming, koeling en verlichting op individueel niveau kan realiseren. Daarbij is aangetoond dat persoonlijke klimaatsystemen in potentie het comfort van de gebruiker, en daarmee naar verwachting de productiviteit, kunnen verbeteren. Doordat de centrale klimaatregeling wat ruimer kan worden afgesteld, kan met persoonlijke klimaatsystemen energie worden bespaard; alleen werkplekken die in gebruik zijn worden immers op het gewenste niveau geklimatiseerd. De mate van energiebesparing is daarbij uiteraard afhankelijk van de bezettingsgraad, het type gebouw en de efficiency van de centrale klimaatinstallatie. Persoonlijke klimaatsystemen zijn plug-and-play, waardoor ze eenvoudig in bestaande kantoren kunnen worden toegepast om het comfortniveau te verhogen.

Toepassing in de praktijk

Binnen het TKI ImPeKt project  (ImPeKt: Implementatie Persoonlijk Klimaat), ontwikkelt TNO samen met Ahrend, Trilux, Abel Delft, TU Delft, ING en Sodexo een prototype van een persoonlijk klimaatsysteem. Ahrend, Trilux en Abel Delft realiseren met behulp van de kennis van TU Delft en TNO daarbij de prototypes van het systeem.

TNO ontwikkelt daarnaast de regeling en Sodexo en ING stellen ieder een testlocatie ter beschikking waar in totaal 50 werkplekken worden ingericht met het nieuwe systeem. De regeling die TNO ontwikkelt, is een zelflerende comfortregeling, die automatisch voorkeuren van de individuele gebruiker destilleert uit onder andere het gebruik van de gebruikersinterface onder verschillende omstandigheden. TU Delft en TNO voeren samen het gebruikersonderzoek uit op de testlocaties om het energiegebruik en het comfort op de lange termijn vast te stellen. ImPeKt is het eerste project waarbij in de praktijk de impact van een persoonlijk klimaatsysteem wordt gedemonstreerd. Op basis van deze praktijkervaring zal het systeem verder worden geoptimaliseerd. Daarnaast zal samen met betrokken stakeholders een implementatiestrategie worden ontwikkeld met als doel toepassing op grote schaal te realiseren.

Het TKI ImPeKt project is op 1 januari 2016 gestart en wordt uitgevoerd met Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken. De doorlooptijd van het project is ongeveer 3 jaar (inclusief 18 maanden gebruikersonderzoek).

Onderaan deze pagina kan een presentatie over persoonlijk comfort worden gedownload die in mei 2016 op de Wellbeing at Work conferentie is gehouden.

Ons werk

Energieconcepten optimaliseren

Hoe richt u uw woning, kantoor of bedrijfspand zo in dat radiatoren, zonnepanelen, zonnecollectoren, energieopslag, luchtroosters, enzovoorts de meest energiezuinige of zelfs energiepositieve combinatie... Lees verder
Expertise

Expertisegroep Heat Transfer & Fluid Dynamics

De samenleving en industrie moeten gebruik maken van betrouwbare en efficiënte gebouwen en productie systemen, om een hoog welvaartsniveau te handhaven, met een minimale impact op leef- en woonomgeving... Lees verder

Contact