Ons werk

Sustainable Selfsupporting Urban Smart Grid

In het EU project 'Sustainable Selfsupporting Urban Smart Grid' (SSUSG) ontwikkelt TNO in samenwerking met partners een prototype van een energieleverend systeem op wijkniveau voor de opwekking, de opslag en de uitgifte van warmte en elektriciteit.


Het SSUSG project behelst de eerste stap in de ontwikkeling van een duurzaam zelfvoorzienend energiesysteem, waarbij de werking van de verschillende elementen in hun werkelijke wijkomgeving zullen worden aangetoond en daarmee de eerste in zijn soort is in Europa. Met name de koppeling van elektrische energie en warmte en de opslag daarvan in respectievelijk een zeezout- en warmtebatterij is uniek. De ontwikkeling van de batterijen als een onderdeel van een SMART grid waarin de opwek/opslag en de uitgifte van energie wordt gecombineerd, is door de toepassing van de voorziene materialen goedkoper en duurzamer dan bestaande alternatieven. De combinatie warmte- en elektrische opslag maakt verder de optimalisatie van zelfconsumptie voor individuele bewoners mogelijk, terwijl het tegelijkertijd bij kan dragen aan de stabiliteit van het netwerk bij toenemende decentrale opwek van elektriciteit.

Het basisresultaat van het project is de oplevering van de elementen (prototype systeem) die een concreet werkend SMART grid op wijkniveau voor de opwekking, de opslag en de uitgifte van warmte en elektriciteit mogelijk maken.

Om dit te realiseren zal TNO een prototype van een warmtebatterij op basis van zouthydraat opleveren, die werkt in een proefstudio. Deze warmtebatterij zal geschikt zijn voor het leveren van ruimteverwarming en warm tapwater en een opslagdichtheid van 0,5 GJ/m3 op batterijniveau behalen.

Rol van warmteopslag in een smart grid

Contact

Dr. ir. Sten de Wit

  • Energie
  • Bouw

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.