Energie in de gebouwde omgeving

Volgens Europese afspraak moet de gebouwde omgeving in ons land in 2050 volledig energieneutraal zijn. Dat wil zeggen dat het gebouwgebonden energieverbruik (verwarming, warm water, installaties) wordt gecompenseerd door hernieuwbaar opgewekte energie en daarmee CO2-neutraal is. TNO gaat een stap verder. Wij zetten onze kennis en expertise in voor energiepositieve gebouwen: gebouwen die energie produceren.

Energiepositieve gebouwen compenseren het gebouwgebonden energieverbruik, maar wekken ook voldoende op voor al het eigen gebruik (elektrische apparatuur, computers, verlichting, enzovoorts). Bovendien genereren ze extra energie voor toepassing in andere sectoren, zoals industrie en transport.

Vier invalshoeken

Om energiepositieve gebouwen te realiseren bekijken we energie vanuit vier invalshoeken: opwekking, transport, opslag en gebruik. Voor opwekking werken we bijvoorbeeld aan zonnepanelen en alternatieven voor fossiele brandstoffen. Bij transport gaat het erom dat de plek waar energie wordt gewonnen of opgewekt zo dicht mogelijk in de buurt ligt van de plek waar die wordt gebruikt. Voor opslag richten we ons onder meer op warmtebatterijen die zonne-energie of windenergie opslaan. Voor wat betreft gebruik ontwikkelen we concepten om warmte op te wekken of te hergebruiken. Ook bedenken we middelen die gebruikers helpen om efficiënter met energie om te gaan. En we werken aan oplossingen die woningen en bedrijfspanden niet alleen energiezuinig, maar tevens prettig, leefbaar en gezond houden.

Diensten

Onze kennis en expertise zetten we in voor elke partij die in de keten van energie in de gebouwde omgeving een rol speelt. Daarbij onderscheiden we de volgende diensten:

Noodzakelijk

Het energiegebruik in Europa neemt toe, fossiele brandstoffen raken op en het klimaat warmt onacceptabel op door het uitstoten van CO2. Het energieverbruik en daarmee de uitstoot van CO2 vindt voor ongeveer 40% plaats binnen de gebouwde omgeving. Toegepast onderzoek naar energieverbruik en -opwekking in de gebouwde omgeving is dan ook noodzakelijk. Omdat de markt steeds internationaler wordt, doet TNO dat veelal samen met Europese bedrijven, universiteiten en andere kennisinstellingen. Zo richten we ons in het onderzoeks- en innovatieprogramma Horizon 2020 op CO2-afvang en energieopslag. Wilt u weten wat we voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Huub Keizers.

Nieuws

Laat luchtdichte woningen niet de dupe worden van BENG-eisen

21 februari 2019
Vanaf volgend jaar moeten alle nieuwe gebouwen bijna energieneutraal worden, oftewel BENG. Dat gaat worden getoetst met een nieuw instrument: de BENG-eisen, die de oude energieprestatie-eisen (EPC) gaan... Lees verder
Nieuws

Mooie energieopwekkende gevelbekleding: de Mona LIsa

26 september 2018
TNO werkt aan het ontwikkelen van technologieën en producten om de gebouwde omgeving energiepositief te maken. Tijdens TNO’s minisymposium ‘Energieopwekking aan de gebouwschil’ is de Mona Lisa te zien.... Lees verder
Nieuws

Burgemeester Heerhugowaard opent NeroZero-lab met bakken pannenkoek

08 maart 2018
Fijn stof kan schadelijk zijn voor de gezondheid. 90% van de blootstelling aan fijnstof doen we op in gebouwen. Diverse onderzoeken laten zien dat binnen-bronnen, naast fijn stof dat van buiten komt, ook... Lees verder

Buildings & Infrastructure

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.