Ons werk

Bestaande woonwijken energieneutraal: enkel winnaars

Tussen 1945 en 1980 zijn in ijl tempo grote woonwijken gebouwd. De huizen van toen voldoen niet aan de comforteisen van nu. Ook al zijn vele in de loop der jaren geïsoleerd, ze zijn nog verre van energieneutraal. Veertien koplopers, waaronder energiebedrijven, bouw- en installatiebedrijven en TNO, namen het initiatief tot het project GEN (Gebieden Energie Neutraal). Doel: energiebesparing in de gebouwde omgeving door een integrale aanpak.

Een deelproject van het project GEN, 'Bestaande Bouw' genaamd, startte in december 2011. TNO-adviseur Nienke Maas: "Concrete resultaten laten op even zich wachten. Wel is al duidelijk dat het belangrijk is de bewoners op een goede manier te benaderen. Je moet hen niet dwingen, maar enthousiast maken en draagvlak zien te creëren. Het gaat immers om hun huur- of koopwoning. Daarom benadrukken we ook voortdurend dat we de woningen energieneutraal willen maken tegen de laagste woonlasten. Dat betekent dat ook de financiering van belang is. Vandaar dat banken in dit project participeren." Het ziet ernaar uit dat de eerste GEN-wijk in Apeldoorn wordt gerealiseerd. Maas: "De mensen uit de wijk Kerschoten zijn zeer enthousiast. Voor hen heet GEN Bestaande Bouw dan ook KEN (Kerschoten EnergieNeutraal). De mensen zien het echt zitten."

Meerwaarde TNO evident

Een eenvoudig project is het allerminst. Maas: "We kijken naar de efficiëntste oplossing in de wijk of in de woningen, zowel in technisch als financieel opzicht. Daarnaast wegen we de bestuurlijke haalbaarheid en de potentie voor bedrijven om er ook geld mee te verdienen. Het is dus een complex project, temeer omdat de verschillende deelnemende partijen ieder hun eigen taal spreken en andere belangen hebben. Juist in deze situatie wordt duidelijk wat de meerwaarde van TNO is. Wij hebben ervaring met complexe projecten en leveren vanuit meerdere disciplines een relevante bijdrage. We ontrafelen vraagstukken en brengen structuur aan. Wat ook meehelpt: TNO heeft geen belang bij een van de mogelijke oplossingen. Ons doel is nieuwe kennis te ontwikkelen en die te verspreiden."

Lagere woonlasten, schoner milieu

Een bestaande wijk transformeren tot een energieneutraal gebied: het lijkt te mooi om waar te zijn. Maas: "Als het lukt, zal de opgedane kennis snel op andere plaatsen worden toegepast. De voordelen zijn immers groot: de deelnemende bedrijven verdienen aan het energieneutraal maken, de bewoners zien hun energielasten dalen en het wooncomfort stijgen en het milieu profiteert. Als dit project slaagt, zijn er alleen maar winnaars."

Contact

Ir. Nienke Maas

  • governance
  • klimaatadaptatie
  • strategie en beleid
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.