Ons werk

Ecodistr-ICT

In het ECODISTR-ICT project wordt een integraal decision support system (IDSS) ontwikkeld, dat besluitvorming over renovatie en stedelijke vernieuwing van bestaande wijken faciliteert.

Beslissers in het stedelijk gebied hebben verschillende perspectieven en nemen over verschillende tijdsschalen besluiten. Het Ecodistr-ICT IDSS helpt hen om te komen tot een gezamenlijke aanpak. Werken met het Ecodistr-ICT IDSS levert betrouwbare inzichten op met betrekking tot renovatie en vernieuwingsprojecten, de bijbehorende kosten en baten over de gehele levenscyclus van gebouwen, en impacts op andere aspecten zoals ruimtelijke kwaliteit en het sociaal-economische domein. Ecodistr-ICT IDSS kan gezien worden als de voorloper van de Ecodistrictplanner.

Overview van de scores van de alternatieven op de ambities van de woningbouwcorporatie

Ecodistr-ICT kent een testfase in 5 casussen in Europa. In Nederland hebben we de woningcorporatie, de gemeente en de netbeheerder geholpen met hun besluitvorming over renovatie in de wijk Rubroek in Rotterdam. Vanuit twee principiële keuzes, extreme isolatie enerzijds of aantakken op het warmtenet anderzijds, helpt het instrument om inzicht te bieden in de effecten. Niet alleen op de CO2 footprint van de wijk, maar ook op sociale en financiële aspecten. Transparantie over de wederzijdse ambities en het inzichtelijke maken van de consequenties van maatregelen op deze ambities helpt het gezamenlijke besluitvormingsproces. Het resultaat van de Nederlandse testcasus was dat de betrokkenen meer begrip hebben gekregen voor elkaar en vaker samen gaan optrekken. Voor de analyses is o.a. gebruik gemaakt van het Vesta model van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Overview van de huidige situatie in relatie tot de gewenste situatie per betrokken stakeholder
Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Expertise

Structural Reliability

Constructies spelen een belangrijke rol in de welvaart van onze maatschappij. Of het nu gaat om de verouderende infrastructuur, steeds complexere bouwconcepten in de woning- en utiliteitsbouw of nieuwe... Lees verder
Contact

Dr. ir. Bart Luiten

  • duurzaam bouwen
  • BIM
  • GIS
  • semantic web
  • linked open data
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.