Ons werk

Energieprestatie

TNO speelt een belangrijke rol in de technische ontwikkeling van de Nederlandse energieprestatienorm Energieprestatie van Gebouwen (NEN 7120). Deze norm bevat bepalingsmethoden voor woningen en utiliteitsbouw voor zowel nieuwbouw als bestaande bouw en is per 1 juli 2012 van kracht.

TNO is ook actief betrokken bij de ontwikkeling van NVN 7125 (Energieprestatienorm voor Maatregelen op Gebiedsniveau), een norm die direct aan NEN 7120 is gekoppeld en het mogelijk maakt gebiedsmaatregelen te waarderen in de energieprestatie. Daarnaast voert TNO regelmatig beleidsvoorbereidende studies uit over energieprestatie in relatie tot regelgeving, bewonersinvloed, comfort en gezondheid. TNO is vanaf het beginstadium actief betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Nederlandse energieprestatienormen voor woningbouw (NEN 5128) en utiliteitsbouw (NEN 2916) en heeft hiermee een belangrijke kennispositie op het gebied van energieprestatiemodellering. Deze kennis wordt ook ingezet op Europees niveau bij de ontwikkeling van CEN normen en Europese projecten.

TNO heeft een coördinerende rol in BUILD UP, het interactieve portal van de Europese Commissie voor energie in de gebouwde omgeving. Een belangrijk focuspunt is de implementatie van de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD) en de recast hiervan. Deze richtlijn is vanaf januari 2006 ingevoerd en heeft als belangrijkste doel het energiegebruik in gebouwen aanzienlijk terug te dringen. BUILD UP bundelt de Europese krachten op het gebied van energie in de gebouwde omgeving, bevordert de informatie-uitwisseling tussen (markt)partijen en brancheverenigingen, en helpt hen te beschikken over de laatste methodes, tools en cases. In het Europese CENSE project is onderzocht hoe het pakket Europese normen ter ondersteuning van de implementatie van de EPBD een grotere rol kan spelen bij het transparanter en efficiënter maken van de methoden om de energieprestatie van gebouwen te bepalen. Dit heeft geleid tot een reeks aanbevelingen voor het uitwerken van "een tweede generatie" van dit pakket rekenregels. Deze aanbevelingen zijn door CEN en de Europese Commissie overgenomen.

We verrichten op het gebied van energieprestatie uiteenlopende onderzoeken:

  • Ontwikkeling energieprestatiemethodieken voor de bouwregelgeving (voor NEN, CEN, Europese Commissie);
  • Onderzoek naar energieprestatiemethodieken voor bestaande bouw (EPA, EPBD);
  • Studies naar geschiktheid energieprestatiemethodiek voor extreem lage EPC en nearly Zero Energy Buildings;
  • Studies met als doel het werkelijke energiegebruik en het berekende energiegebruik dichter bij elkaar te brengen, met focus op gebruikersgedrag en werkelijke prestaties van installaties;
  • Internationale vergelijking van en aanbevelingen over energieprestatiebepalingsmethoden (Europese Commissie, landen, belanghebbende marktpartijen; bijvoorbeeld EU projecten ASIEPI en 3encult);
  • Ontwikkeling van methoden om de energieprestatie van innovatieve technieken vast te stellen (normontwikkeling NEN, CEN/ISO of in het kader van 'gelijkwaardigheid');
  • Onderzoek naar beleid op het gebied van energieprestatie (EPBD, EPN, EPA).
Ons werk

Energieprestaties en gelijkwaardigheidsverklaringen

De Nederlandse energieprestatienorm voor gebouwen is opgezet om energiebesparing in de gebouwde omgeving te bevorderen. Dit is van belang, ruim 30% van het Nederlandse energiegebruik komt voor rekening... Lees verder

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.