Ons werk

Energieprestaties en gelijkwaardigheidsverklaringen

De Nederlandse energieprestatienorm voor gebouwen is opgezet om energiebesparing in de gebouwde omgeving te bevorderen. Dit is van belang, ruim 30% van het Nederlandse energiegebruik komt voor rekening van de gebouwde omgeving. De eis voor de energieprestatie wordt dan ook met regelmaat aangescherpt.

Om de verhoogde energieprestatie te halen, zijn diverse nieuwe en bestaande technieken beschikbaar. Wanneer een nieuwe techniek in de markt wordt geïntroduceerd met een claim voor een positief effect op de energieprestatie, kan het nodig zijn om een onderzoek of test te verrichten, en de werkzaamheid vast te leggen in een gelijkwaardigheidsverklaring. Binnen de context van energieprestatie en gelijkwaardigheid wordt veel werk verricht om Nederland duurzamer te maken. Hieronder volgen een aantal activiteiten.

EPG en EPC

De energieprestatienorm gebouwen (EPG) is ontwikkeld als instrument om de energieprestatie van een gebouw te bepalen. De EPG (NEN 7120) is mede ontwikkeld door TNO. De energieprestatie wordt uitgedrukt in een energieprestatiecoëfficiënt (EPC), waarvoor VROM maximumwaarden vaststelt. Voor woningen is de EPC eis per 1 januari 2006 aangescherpt tot 0,8. Gelijkwaardigheidsverklaringen:
Voor de prestatie van installatie onderdelen worden in de EPG forfaitaire waarden gegeven. Deze zijn in een aantal gevallen gekoppeld aan bestaande labels (bijvoorbeeld het Gaskeur label). Voor installatieonderdelen met een goede energieprestatie kan met een gelijkwaardigheidsverklaring de betere prestatie worden aangetoond, en worden gebruikt in de EPG berekening. TNO stelt gelijkwaardigheidsverklaringen op en publiceert deze.

Productontwikkeling en systeem

Fabrikanten ontwikkelen nieuwe, energiezuinige producten in de strijd om steeds betere EPC's. TNO kan bijdragen aan deze productontwikkeling en heeft hierin grote ervaring als het gaat om bijvoorbeeld warmtepompen, zonneboilers en warmteterugwinning. TNO beoordeelt combinaties van componenten op energie, economie en comfort in systeemstudies. EPBD:
De Europese Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) vereist dat in Europa een 'EPG' voor nieuwbouw en bestaande bouw dient te komen, zoals we dat in Nederland al hebben. Om dit te ondersteunen ontwikkelt CEN een set normen, waarop in de toekomst ook de Nederlandse regelgeving zal worden gebaseerd. TNO neemt deel aan de ontwikkeling van deze Europese normen. In de EPBD neemt duurzame energie een belangrijke plaats in: er zijn speciale normen ontwikkeld voor zonthermische en PV-systemen en voor warmtepompen.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.