Ons werk

Overheden adviseren over lager energiegebruik

Kennis delen over regelgeving voor gebouwen, instrumenten bieden voor evaluaties, meedenken over beleid voor lager energiegebruik – TNO adviseert overheden op het gebied van energie in de gebouwde omgeving met zowel maatschappelijke, technologische als economische expertise en oplossingen.

Wat betekenen richtlijnen en regelgeving over energiegebruik van gebouwen? Hoe kun je daar met modellen iets over zeggen? Wat is er technologisch en sociaal op enige termijn mogelijk? Op basis van jarenlang opgebouwde kennis beantwoordt TNO deze en andere vragen voor de nationale overheid en Europese overheden. Maar als overheid hebt u niet alleen te maken met technische kennis. Er is net zo goed een sociaal aspect. Aanvaarden gebruikers bepaalde maatregelen? Hoe gaan ze om met technologie? Ook met die vragen bent u bij ons aan het goede adres.

Investeringen terugverdienen

Elke maatregel heeft een economische kant. Wat is er mogelijk? Duurt het vijf, tien of dertig jaar voordat uw investeringen in installaties, een ander type ramen of isolatiemaatregelen zich terugverdienen? Investeringen zijn veelal zo fors, dat u de kosten bij lange na niet in tien jaar kunt terugverdienen. Met life cycle costing focussen we op die elementen waarmee dat wél mogelijk is. Daarnaast kent energie in de gebouwde omgeving een belangrijk comfort- en gezondheidsaspect. Neemt u te rigoureuze maatregelen met isolatie, dan leidt dat mogelijk tot te warme ruimtes of ongewenste vochtigheid. Daarom werken we met experts uit de hele breedte van TNO. Technologen die alles weten van fijnstof en concentraties CO2 werken bijvoorbeeld samen met specialisten op het gebied van menselijk gedrag.

Uw specifieke doelstelling

Samen met de industrie zoeken we voortdurend manieren om technologie en oplossingen goedkoper te maken, zoals door opschaling of lager energiegebruik. Of denk aan een geluidsarme en inbouwbare warmtepomp voor een kantoorgebouw of integratie van warmte-koudeopslag in de gebouwde omgeving. Hebt u als gemeente, provincie of andere overheidsorganisatie daar een vraag over omdat u een energieneutrale wijk gaat bouwen? Moet u voor een bepaalde dienst kiezen uit vier of vijf aanbieders? Zoekt u een gedegen basis om vanuit technologisch of economisch oogpunt een oordeel te vellen? Neem contact met ons op. Met uw specifieke doelstelling voor ogen, brengen wij als onafhankelijke partij de technologieën voor de komende periode met u in kaart.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.