Ons werk

Routekaart naar energieneutrale gebieden

Hoeveel energie kan een wijk of bedrijventerrein opwekken? En hoeveel energie verbruikt diezelfde wijk en wanneer? Het zijn vragen die bij de ontwikkeling van stedelijke gebieden en bij investeringen in bestaande bebouwing een steeds grotere rol spelen. TNO-kennis van modellen en informatiesystemen biedt snel inzicht in de mogelijkheden die bewoners, overheden en ondernemers hebben om een wijk energieneutraal te maken.

Zelf duurzaam energie opwekken

Het energieneutraal maken van een wijk vereist kennis van netbeheerders, de bouw en de toeleveringsindustrie. Samen kunnen die verschillende kennisstromen het potentieel van een wijk om zelf duurzaam energie op te wekken, omzetten in praktische toepassingen. TNO beschikt over modellen en informatiesystemen die snel inzicht geven in de optimale balans in energievoorzieningen van een stedelijk gebied. Het gaat vooral om de bronnen van lokale opwekking, mogelijkheden voor energieopslag, aansluitingen bij woningen en bedrijven en om de samenhang tussen die factoren.

Optimale balans in energievoorzieningen

Bewoners en ondernemers kunnen die TNO-kennis gebruiken om individuele energiekeuzes te maken of collectief te investeren. De modellen leveren gegevens op het gebied van optimale energiesystemen, componenten, diensten en mogelijkheden om de plannen te financieren. Overheden kunnen de gegevens gebruiken om initiatieven te ondersteunen. TNO beschikt bovendien over praktijkervaring op het gebied van het implementeren van concrete toepassingen en kan daarover adviseren.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.