Ons werk

TNO-project DATAPRES: dynamisch gebouwmodel voor optimalisatie klimaatbeheersing

Veel gebouwen hebben een klimaatbeheersingssysteem dat niet optimaal is afgestemd op de feitelijke situatie in het gebouw. Dit geldt ook voor de daaraan gekoppelde temperatuurbehoefte op enig moment.

Een klimaatinstallatie wordt bij oplevering van het gebouw vaak éénmalig ingeregeld waarna er geen rekening wordt gehouden met latere veranderingen in en aan het gebouw. Het TNO-project DATAPRES heeft een dynamisch gebouwmodel opgeleverd waarmee de thermodynamica van het gebouw inzichtelijk wordt gemaakt. Hiermee kunnen op korte termijn betrouwbare voorspellingen worden gedaan: met dit model wordt berekend hoe op ieder moment ingespeeld kan worden aan de feitelijke of de verwachte temperatuurbehoefte.

Hoge energierekening

Klimaatbeheersingssystemen in gebouwen presteren vaak niet zoals verwacht op het gebied van klimaatcomfort en energiekosten. Dit komt doordat er ten eerste geen structureel inzicht is in de (oorzaken van) energieprestaties van het gebouw en ten tweede doordat de impact onbekend is van veranderingen in de instellingen van de klimaatinstallatie op de comfortbeleving en de energieprestatie. Behalve dat dit leidt tot regelmatige klachten over de klimaatinstallatie, kunnen klachten ook moeilijk op waarde worden geschat. Daarnaast kunnen lokale (handmatige) instellingen strijdig zijn met de centrale aansturing en wordt een hoge energierekening pas in een laat stadium gesignaleerd. Dit kan het gevolg zijn dat er bijvoorbeeld structureel centraal te veel wordt verwarmd door de luchtbehandelingskasten, maar lokaal wordt gekoeld door de plafond-inductie-units.

Op het juiste moment, de juiste temperatuur

Het TNO-project DATAPRES voorziet in een generieke modelstructuur dat wordt afgesteld op het specifieke gebouw met behulp van sensordata (temperaturen, luchtkwaliteit en bezettingsgraad). Met het resulterende model kan voortdurend de ‘beste’ strategie gevonden worden voor verwarming/koeling/ventilatie, rekening houdend met de actuele warmte- of koelbehoefte, de structuur van het gebouw en de aanwezige klimaatinstallaties. Zo kan bijvoorbeeld de optimale opstart- en afsluittijd van de gebouwinstallaties berekend worden. ‘Beste’ wil zeggen dat in het gebouw een comfortabel binnenklimaat wordt gerealiseerd tegen minimale energiekosten.

Een doel is bijvoorbeeld dat het gebouw in de morgen op het juiste moment op temperatuur is. Te vroeg op temperatuur kost te veel energie, terwijl te laat op temperatuur leidt tot comfortklachten. Op maandag (als er in het weekend niet gewerkt is) moet het opstarten van de installatie vaak eerder beginnen dan op andere werkdagen. Maar ook het seizoen en de weersvoorspelling voor die dag zijn van invloed op de opstarttijd. Al die informatiecomponenten kunnen door het gebouwmodel in de analyse worden meegenomen. En vervolgens bepaalt het systeem de beste opstarttijd onder die omstandigheden. Dit resulteert in energiebesparing en CO2-reductie.

Significante energiebesparingen

Het dynamische gebouwmodel is een generiek model dat voor heel veel gebouwen bruikbaar is. Het generieke model is wel wat minder nauwkeurig dan een model-op-maat voor een bepaald gebouw, maar maakt het binnenklimaat van een gebouw voldoende inzichtelijk en leent zich uitstekend voor grootschalige uitrol. In een klein aantal gebouwen waar dit model is toegepast, komen uit de analyses significante energiebesparingen naar voren met vergelijkbare besparingen in de energiekosten.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.