Ons werk

Aardwarmte: duurzame en goedkope energie uit de grond

Bij aardwarmtewinning komt bijna geen CO2 vrij en het levert de gebruiker financieel voordelen op. Tegenover de aanvangsinvestering staan een korte terugverdientijd en onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Voor het ministerie van EZ beoordeelt TNO vergunningsaanvragen voor opsporing en winning. Ook doen we een geothermische kartering en ontwikkelen we een thermoGIS voor snelle analyse van de locatiespecifieke haalbaarheid van geothermie.

In plaats van hun kas te verwarmen met gas, kunnen tuinders ook kiezen voor aardwarmte. Die is te winnen door heet water via een productieput omhoog te pompen uit een aquifer – een ondergrondse watervoerende laag. Nadat het water in een warmtewisselaar zijn warmte heeft afgestaan, wordt het via een injectieput weer teruggepompt. Een productie- en een injectieput heten samen een 'doublet'. Het is een gesloten systeem: gebruikers hoeven het overtollige en vaak zoute grondwater niet te lozen. Andere voordelen: bovengronds neemt de installatie maar enkele vierkante meters in beslag, hij produceert geen CO2 en veroorzaakt geen geluidsoverlast. De leveringszekerheid is groot. Het systeem heeft een levensduur van dertig tot veertig jaar en kan genoeg warmte leveren voor meerdere gebruikers tegelijk, bijvoorbeeld glastuinbouwbedrijven en woonwijken. Bovendien kan diepe aardwarmte ook gebruikt worden voor elektriciteitswinning. In ruimtelijke-ordeningsvraagstukken zal aardwarmte om deze redenen een belangrijke rol gaan spelen voor gemeenten, woningbouwcorporaties, glastuinbouwbedrijven en elektriciteitsmaatschappijen.

Onderzoek

TNO onderzoekt nieuwe toepassingsmogelijkheden voor aardwarmte zoals EGS (enhanced Geothermal Systems), waarbij aardwarmte wordt gebruikt voor elektriciteitsopwekking.
Al zijn de voorinvesteringen aanzienlijk, een aardwarmtewinningsysteem verdient zichzelf snel terug: binnen enkele jaren.

Vergunning

Hoe gaat het krijgen van een vergunning in zijn werk? Een potentiële gebruiker, of consortium van gebruikers, vraagt een consultancybureau om een locatieonderzoek uit te voeren: is de ondergrond hier mogelijk geschikt? Zo ja, dan helpt het adviesbureau de gebruikers een aanvraag op te stellen voor een opsporingsvergunning. Daarin moet onder meer staan in welke aardlaag ze willen gaan winnen, hoe die er geologisch uitziet, welke investeringen naar schatting nodig zijn en op welke termijn ze verwachten die terug te verdienen.

Indienen aanvraag

De aanvraag wordt ingediend bij het ministerie van Economische Zaken en onafhankelijk beoordeeld door TNO. Als de aanvraag wordt goedgekeurd mag een proefboring plaatsvinden. De resultaten daarvan worden verwerkt in een aanvraag voor een winningsvergunning, die hetzelfde traject aflegt als de opsporingsvergunning. Na goedkeuring daarvan mag het water uit de ondergrond worden onttrokken.

Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.