Ons werk

Daglicht gedreven waterbehandeling voor de glastuinbouw

TNO ontwikkelt fotokatalytische oxidatie (FKO) als mogelijk nieuwe en duurzame waterbehandeling en desinfectiemethode voor de glastuinbouw. In FKO processen worden inerte, niet-toxische, goedkope katalysatoren (zoals TiO2) gebruikt om met behulp van zuurstof (uit lucht), water en UV-A licht OH-radicalen te genereren. De radicalen hebben een sterke oxidatieve werking en kunnen water desinfecteren en gewasbeschermingsmiddelen afbreken.

Fotokatalytische oxidatie (FKO) gebruikt goedkope, niet giftige katalysoren en UV-A-licht om radicalen te maken. Deze radicalen kunnen ziektekiemen doden en organische stoffen afbreken. TNO onderzoek in samenwerking met Productschap Tuinbouw, Priva B.V. en de telersvereniging Tuinbouw Techniek Ontwikkeling (TTO) en Wageningen UR Glastuinbouw, heeft laten zien dat met daglichtgedreven FKO bestrijdingsmiddelen voor > 90% afgebroken kunnen worden. Effectiviteit en kosten zijn concurrerend met conventionele technieken. FKO kent daarnaast een brede toepasbaarheid in de kas en maakt zo nieuwe (aanvullende) desinfectie/afbraak-concepten mogelijk. Toepassing van kunstlicht verkleint de benodigde oppervlakken.

Resultaten

Concurrerende concepten tov conventionele technieken:

  • geïmmobiliseerd TiO2 met UV-A ondersteuning voor behandeling spuiwater
  • FKO voor verwijdering van middelen uit spuiwater met voorgeschakelde TOC-verwijdering

Kansrijke concepten:

  • Integratie van TiO2 in betonnen teeltvloeren
  • Inzet van geïmmobiliseerd TiO2 als tijdelijk in te zetten extra hulpmiddel voor afbraak van middelen en/of desinfectie (bijv als uitrolfolie of additief)
  • Gebruik van glasvezels (licht op elke gewenste locatie) en innovatieve reactor concepten (compactere systemen)

Vervolgtraject

  • Doorontwikkeling + evaluatie kansrijke concepten
  • Selectie meest kansrijke FKO concept
  • Demonstratie FKO op locatie

Ir. Wilfred Appelman MBA

Contact

Ir. Wilfred Appelman MBA

  • water treatment
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.