Ons werk

Data driven integrated growing systems: big data voor optimale kasconcepten in glastuinbouw

Hoe kan Big Data en ICT tuinbouw toeleveranciers helpen met de export van tuinbouwtechnologie, verdere schaalvergroting en het ontwikkelen van nieuwe proposities zoals digitaal telen?

Wereldwijd stijgt de behoefte aan duurzame en veilige productiesystemen voor vers voedsel. Het Nederlands toeleverend cluster van kassentechnologie heeft op dit vlak een wereldwijd toonaangevende positie. De vraag van investeerders verschuift van kassen naar een gegarandeerde productie van versproducten. De afzonderlijke componenten van de kas zijn steeds meer “connected” en kunnen op afstand gemonitord worden, er komen snel nieuwe ICT-analysetechnieken beschikbaar zoals deep learning waarmee sneller geleerd kan worden van alle beschikbare data. Deze technologieën kunnen ingezet worden voor het optimaliseren van de kasconcepten.

TNO richt zich met het project 'Data driven integrated growing systems' op twee ontwikkellijnen:

  • Digitaal telen: Nieuwe analysetechnieken op het gebied van big data en deep learning om telers handelingsperspectief te geven voor operationele teeltbeslissingen.
  • Green house technology booster: Versnelling van ontwikkelsnelheid van integrated growing systems op basis van de big data analyse van de prestaties van gerealiseerde projecten. Hierdoor kan inzicht ontwikkeld worden over de productie in relatie tot kasconcepten.

Voor het realiseren van beide richtingen worden algoritmen uit de data science ingezet, hierbij worden kennismodellen ontwikkeld die verschillende databronnen binnen en buiten de kas (o.a. klimaat, hardware, teelthandelingen) ontsluiten. Door middel van co-creatie en de ontwikkeling van nieuwe business modellen wordt gewerkt aan de opschaling en implementatie van de ontwikkelde innovaties in de markt.  

Samenwerkingspartners

In dit project werken 10 turn key bouwers, vier HTSM / ICT bedrijven, stichting Hortivation, Greenport Westland Oostland, TNO en WUR samen. Hortivation is een stichting waarin de kassenbouwers, installateurs, leveranciers van teeltsystemen en ICT en automatisering bedrijven zijn verenigd. De betrokken bedrijven leveren inzicht in het kennisniveau, vraagstelling van de kweker en data in de kas. TNO levert expertise op het gebied van Tuinbouw en High Tech Systemen & Materialen (HTSM: kennis van kassenbouw, big data, sensoren en kennis van nieuwe business modellen) en op het realiseren van innovatie in complexe ecosystemen.

Interesse?

Neem contact op om deel te nemen in dit project.

Kennis

INNOVATIEF CIRCULAIR BOUWEN voor een duurzame gebouwde omgeving

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder

Dr. ir. Charlotte Lelieveld

Contact

Dr. ir. Charlotte Lelieveld

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.