Ons werk

Duurzame easy to clean coating voor kastuinbouw

In de glastuinbouw is licht de belangrijkste factor voor plantengroei. In de praktijk blijkt de lichtdoorlatendheid (transmissie) van het glas af te nemen; o.a. door vervuiling. TNO ontwikkelt een innovatieve coating die vervuiling tegengaat, duurzaam is en de transmissie niet negatief beïnvloedt. Daarmee blijven plantengroei, en dus opbrengst van de kas, goed zonder dat frequent schoonmaken noodzakelijk is.

Tuinbouwglas (de kas) moet zoveel mogelijk licht doorlaten, want licht is de belangrijkste factor voor plantengroei. In de praktijk blijken twee factoren de lichtdoorlatendheid te verminderen. De eerste is vervuiling van tuinbouwglas, de tweede is de afname van de effectiviteit van de eventueel aanwezige anti reflectie coating op het glas. Het doel van dit project is om een demonstrator coating te ontwikkelen die beide factoren tegengaat. Dus verminderen van de vervuilingssnelheid van tuinbouwglas en het aanzienlijk vertragen van de afbraak van de anti reflecterende coating. Tegelijkertijd mag de te ontwikkelen coating geen negatieve invloed hebben op de lichtdoorlatendheid en moet de coating duurzaam zijn. De coating kan in bestaande kassen aangebracht en eventueel hersteld worden, met een eenvoudig proces waarvoor geen specialistische kennis noodzakelijk is. De coating wordt aan het eind van het project in de glastuinbouwpraktijk (bij TNO Fieldlab in Demokwekerij Westland) getest.

Fasering

Het project bestaat uit de volgende fases:

 • Vaststellen van de eisen
 • Verzamelen van monsters van diverse glassoorten (o.a. standaard en diffuus glas, maar ook anti reflectie glas)
 • In het laboratorium wordt de beste coatingsamenstelling bepaald
 • De coatings worden beoordeeld op hun effect op lichttransmissie, contacthoek met water voor en in duurtesten in een klimaatkamer bij 85°C en 85% relatieve vochtigheid, en tenslotte de wijze van condensvorming
 • De best presterende coating wordt op glas in TNO Fieldlab (Demokwekerij Westland) aangebracht
 • Aanschaffen benodigde meetinstrumenten en (laten) plaatsen in het TNO Fieldlab
 • Uitvoeren van de praktijkproef
 • Continue meting en onderhoud
 • Verwerken meetresultaten, evalueren en conclusies trekken
 • Opstellen advies voor vervolg (en voor verspreiding)

Van belang

Van belang voor het onderzoek:

 • Bij metingen in de glastuinbouwpraktijk blijkt dat er na de jaarlijkse reiniging van het kasdek (binnen en buitenkant) ongeveer 5% meer lichttransmissie is. In de openbare literatuur zijn geen gegevens gevonden over het verlies van lichttransmissie in kassen. Wel zijn diverse openbare publicaties van meerjarig onderzoek naar vervuiling van glas in stedelijk gebied beschikbaar. De hierin gerapporteerde verliezen aan lichttransmissie door vervuiling lopen sterk uiteen van enkele procenten tot uitschieters van 20% of meer.
 • In de glastuinbouw geldt in het algemeen: 1% minder licht, betekent 1% minder productie = 1% minder omzet

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.