Ons werk

Innovatie en Demonstratie Centrum: robotiseringsoplossing

Innovatie is van levensbelang voor het voortbestaan van de Nederlandse tuinbouwsector. Hiertoe zijn 6 Innovatie- en Demonstratiecentra (IDC) opgericht. Een IDC is een fysieke locatie waar ondernemers, onderzoekers en scholen werken aan de toepassing en implementatie van kennis binnen en buiten de sector. De IDC's worden geleid door projectpartners die bewezen hebben de brug te kunnen slaan naar ondernemers en andere stakeholders in de tuinbouw.

TNO is projectpartner in het IDC Robotica. Dankzij het IDC Robotica zijn bedrijven in staat een beter beeld te vormen van de kansen en de benodigde ontwikkelstappen rond robotica. Daarmee wordt het proces op gang gebracht waarin kwekers, de toeleverende industrie en onderwijs- en kennisinstellingen op zoek gaan naar de door de sector gewenste -en praktisch toe te passen- technieken. Met als resultaat dat veel voorkomende handelingen zoals bijvoorbeeld oogsten en verpakken, vergaand geautomatiseerd kunnen worden. Om dit proces richting studenten en technische bedrijven van binnen en buiten de sector te faciliteren, zal er ook kasruimte beschikbaar zijn waar de experimenten kunnen worden opgezet. Experimenten zoals teeltsystemen en plantvormen die mogelijkerwijs kunnen worden aangepast aan de automatiseringsprocessen en omgedraaid.

Aandachtspunten en projectonderwerpen

Samenwerking is het sleutelwoord om tot succesvolle automatiseringsoplossingen te komen voor de glastuinbouw. Vanuit de praktijk (kwekers) worden, afhankelijk van interesse en behoefte, de onderwerpen en inhoud bepaald. Het IDC robotica initieert, faciliteert, begeleidt en organiseert. Het IDC Robotica:

 • Biedt een fysieke locatie om technieken te demonstreren
 • Brengt tuinbouwbedrijven, technische bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen samen. Vanuit tuinbouwsector, en van er buiten (cross-over)
 • Organiseert gewas gerichte dagen voor groepen kwekers, waar technische bedrijven hun toegevoegde waarde laten zien en de automatiseringsbehoeften van kwekers worden achterhaald
 • Formeert projectengroepen die gaan werken aan een vraagstelling
 • Schakelt op de benodigde momenten onderwijs- en kennisinstellingen in
 • Biedt tuinbouwomgevingen/afdelingen voor praktijkonderzoek
 • Bewaakt de voortgang en afstemming met de kwekersvraag/behoefte
 • Zorgt voor realisatie van praktische oplossingen.

Partners

In Nederland zijn er 6 Innovatie Demonstratie Centra gecreëerd waarvan IDC Robotica er één is. Deze IDC's worden ondersteund vanuit het EFRO-programma van de Europese Unie, Provincie Zuid-Holland en Kansen voor West.

Contact

Ir. Egon Janssen

 • glastuinbouw
 • kassenbouw
 • MKB
 • loket
 • tuinbouw
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.