Ons werk

Luchtbehandelingssystemen optimaliseren voor glastuinbouw

De wens om het energieverbruik in de glastuinbouw omlaag te brengen, leidt tot nieuwe technieken en toepassingen. Zo vinden in de utiliteit gangbare luchtbehandelingssystemen nu ook hun weg naar de kas. Ze dienen om temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en luchtbeweging in de kas te beheersen. Maar vanwege de totaal andere klimaatomstandigheden moeten de systemen worden aangepast. TNO onderzoekt hoe de systemen goed kunnen worden geëvalueerd.

Tuinders gebruiken steeds vaker luchtbehandelingssystemen, of –kasten, in hun kassen. Deze kasten zorgen voor mechanische mengventilatie: een ventilator zuigt lucht aan van buiten, die daarna in de kas wordt gebracht. Om temperatuurverschillen in de kas te voorkomen, wordt de aangezogen buitenlucht eerst voorverwarmd tot kastemperatuur. Pas daarna wordt de lucht in slurven geblazen en gelijkmatig over de kas verdeeld. De systemen regelen ook de relatieve luchtvochtigheid (RV). Deze speelt een rol bij het opnemen van nutriënten door de planten. En bij een te hoge RV kunnen de planten niet voldoende vocht verdampen en is de kans op ziekten groter. Om vocht af te voeren, openen tuinders traditioneel luchtramen bovenin de kas. Met een luchtbehandelingssysteem hoeven de ramen minder vaak en ver open: de door de ventilator aangezogen buitenlucht is immers droger dan de lucht binnenin de kas.

Bijkomend voordeel: er gaat minder CO2 verloren, dus dat betekent meer productie met minder energieverbruik. Door het inblazen van de lucht ontstaat er ook luchtbeweging rondom de plant. Die is ook van invloed op de temperatuurverdeling en de afvoer van vocht.

Optimaliseren

Om met luchtbehandelingssystemen de genoemde klimaatfactoren in de kas optimaal te kunnen regelen, moeten ze nog verder ontwikkeld worden. Daarom doet TNO nu ter plekke bij Themato, een tomatenkweker met een gesloten kassysteem, onderzoek naar effecten op het klimaat van het systeem Climate Optimizer van fabrikant en projectpartner Priva. Dit onderzoek moet op termijn leiden tot een betere inzet van het systeem in de praktijk. Daarnaast worden de onderzoeksgegevens gebruik voor het ontwikkelen van een model waarmee ook onderzoeken naar andere systemen kunnen worden geëvalueerd, zodat een betrouwbare vergelijking mogelijk wordt.

Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.