Ons werk

SIOM: Systeemintegratie voor de internationale glastuinbouw

De exportmarkt voor Nederlandse glaskassen groeit snel. Kassenbouwers spelen daarmee in op de mondiaal toenemende vraag naar hoogwaardige, efficiënte en duurzame voedselproductie. Maar het ontwerp van een Nederlandse kas is niet zonder meer toepasbaar in andere klimaten. TNO ontwikkelt samen met het bedrijfsleven het SysteemIntegratie en Optimalisatie Model (SIOM), een beslissingsondersteunend model dat helpt het optimale ontwerp te vinden.

De bouw van kassen vraagt om forse investeringen, zegt TNO'er Leonard Baart de la Faille: "Het gaat om miljoenen euro's. Kassenbouwers zoeken daarom naar een configuratie van kas, omhulling en installaties die voor de teler een zo hoog mogelijk opbrengst tegen zo laag mogelijke kosten realiseert. Voor de Nederlandse situatie is hiervoor veel kennis opgebouwd in de sector, maar die kennis is niet één op één toepasbaar in andere klimaten. Dat leidt er toe dat Nederlandse telers soms suboptimale kasconcepten aanbieden. Bovendien zijn de ontwikkeltijden te lang, de risico's onnodig groot en kunnen de kosten omlaag. Ook lukt het onvoldoende om innovaties snel in het ontwerp te verwerken."

Voorsprong behouden

In de glastuinbouw zijn de afgelopen twintig jaar wel deelmodellen ontwikkeld, die kassen efficiënter en productiever maken onder verschillende klimaatomstandigheden. Het bleef echter bij losse concepten, waarvan niet duidelijk is of ze te combineren zijn. Daarnaast zijn er steeds meer praktijkdata beschikbaar van ict-systemen in kassen. Baart de la Faille: "Als we de al door TNO opgebouwde kennis combineren met de praktijkdata en de deelmodellen, kunnen we de innovatiesnelheid verhogen en de faalkosten beperken. Zo kunnen de Nederlandse kassenbouwers hun voorsprong ten opzichte van de internationale concurrentie behouden."

Beslissingsondersteuning

TNO ontwikkelt daarom samen met bedrijven uit de sector SIOM. Dit rekenmodel is een eenvoudig toepasbaar beslissingsondersteunend systeem, dat alle relevante deelmodellen koppelt in één enkele architectuur. SIOM kan een technisch systeemontwerp voor tuinbouwkassen optimaliseren en houdt rekening met de omstandigheden waaronder die moeten functioneren, waaronder klimaat, teelt en beschikbaarheid van grondstoffen. Marktpartijen kunnen tijdens het ontwerpproces samen met hun klanten gebruik maken van SIOM bij de keuze van de meest geschikte technische systemen. Baart de la Faille: "En ze zijn welkom om mee te werken aan de verdere verbetering van het model. Daarmee blijven ze op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en kunnen ze het model snel in hun bedrijfsvoering invoeren." TNO heeft de game My Cool Greenhouse ontwikkeld welk een beeld geeft van de mogelijkheden van SIOM. Via onderstaande link is de game te spelen.

Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.