Met behulp van big data en ICT werkt TNO aan de verdere ontwikkeling van digitaal telen. Digitaal telen is de toekomst van innovaties in de glastuinbouwsector en gaat verder dan louter de bouw van een kas: door het bieden van ondersteuning bij teelt- en bedrijfsmanagement, kunnen de toeleveranciers van kassen garanties op teeltprestaties leveren.

Wil je meer weten over innovaties in de glastuinbouwsector?

Verenig je samen met ons bij de stichting Hortivation. Neem contact op voor meer informatie.

Contact opnemen

De optimale teeltstrategie

Data driven integrated growing systems komt tegemoet aan de vraag vanuit de markt om kasprestaties inzichtelijk te maken en te verbeteren. Binnen stichting Hortivation ontwikkelen wij daarvoor in samenwerking met kassenbouw- en ICT bedrijven een platform waarin datastromen van tuinbouw bedrijven worden verzameld. 

Denk aan informatie rondom arbeid, klimaat en watergift. Door data uit kassen in verschillende werelddelen te vergelijken en analyseren, kan een optimale teeltstrategie voor locaties ontwikkeld worden. Daarnaast maakt de datastroom uit de kassen het de tuinbouw toeleveranciers eenvoudiger om hun producten te optimaliseren en verbeteren.

De concurrentie voorblijven

Nederlandse toeleverende bedrijven hebben wereldwijd een vooraanstaande positie in het bouwen en inrichten van kassen. Met het kassenbouwprogramma CASTA leverde TNO een wezenlijke kennisbijdrage aan de expansie en succes van de Nederlandse kassenbouwer, ook internationaal gezien. Data delen stelt de bedrijven in staat om kassen te innoveren en aanvullende diensten te gaan leveren.

En deze innovaties zijn een must om de concurrentie voor te blijven. Onderzoek en ontwikkeling zijn voor Nederland van levensbelang om de internationale koppositie als toeleverancier in de glastuinbouwsector te behouden. De samenwerking van de bedrijven en TNO in Hortivation maakt dat we samen een bredere internationale markt kunnen bedienen.

Aansluiten bij innovatienetwerk

Wil je meer weten over innovaties in de glastuinbouwsector? Verenig je samen met ons bij de stichting Hortivation. Neem contact op voor meer informatie.

Ons werk

CASTA/Kassenbouw: rekenwonder voor ontwerp van kassen

De Nederlandse glastuinbouw is wereldwijd bijzonder succesvol. Een belangrijke reden voor dat succes is het uiterst efficiënte ontwerp van de constructie van kassen. Het overgrote merendeel van kassen... Lees verder
Ons werk

SIOM: Systeemintegratie voor de internationale glastuinbouw

Nederland is mondiaal marktleider op het gebied van glastuinbouw. De glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties is een belangrijk exportproduct geworden. Hoe kan je deze technologie aanpassen... Lees verder
Algemeen

Feed the future: data als fundament voor kringlooplandbouw

Ons huidige landbouwsysteem biedt de Nederlander een breed palet aan voedsel: van zoveel mogelijk eten voor zo weinig mogelijk geld tot biologisch en fairtrade voedsel. De uitstoot die daarmee gepaard... Lees verder

Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw