Glastuinbouw

De glastuinbouw is een belangrijke motor van de Nederlandse economie. de laatste jaren is de glazen tuinbouwkas met zijn technische installaties een belangrijk exportproduct geworden. Nederlandse toeleveranciers exporteren jaarlijks 2,5 miljard aan kassentechnologie over landen op de gehele wereld. TNO steunt en adviseert de glastuinbouw door het toepasbaar maken van innovatieve technologieën.

TNO innoveert in drie deelgebieden:

1) Kasconstructies: we ondersteunen kassenbouw bedrijven met het ontwerp van economische en doelmatige kasconstructies. De kennis die TNO opbouwt wordt overgedragen aan de bedrijven in de vorm van rekenmodellen zoals bijvoorbeeld CASTA/Kassenbouw. Daarnaast helpt TNO individuele bedrijven met productontwikkelingen.

2) Systeem Integratie en Optimalisatie Model (SIOM). TNO heeft samen met Hortivation SIOM ontwikkeld. Dit is een beslissingondersteunende tool voor kassenbouwbedrijven. Zij kunnen in het gesprek met de investeerder of tuinder SIOM gebruiken om de verschillende technologieen op een rij te zetten zodat een weloverwogen investeringsbeslissing gemaakt kan worden.

3) Digitalisering. Kassen leveren steeds meer datastromen op. De toeleverende bedrijven willen deze data gebruiken om naast het leveren van kassen ook diensten te kunnen leveren zoals "Growing as a service".  TNO helpt de bedrijven met het verzamelen en verrijken van de data.

Hortivation

TNO werkt intensief samen met stichting Hortivation, deze stichting heeft tot doel om collectieve kennis te ontwikkelen en te verspreiden onder de toeleveranciers. Hortivation verzamelt de ontwikkelwensen bij de bedrijven, maakt samen met TNO een roadmap en initieert nieuwe ontwikkelprojecten. Daarnaast geeft Hortivation licenties uit voor de gezamenlijk ontwikkelde rekenmodellen.

World Horti Centre

Om voortdurend in contact te blijven met de bedrijven uit de sector, is TNO participant bij Demokwekerij Westland in het World Horti Centre. Dit is een bekende locatie midden in het Westland, waar tuinders en toeleveranciers elkaar ontmoeten en bijvoorbeeld in discussie gaan over innovaties. Ook is er een expositieruimte voor het demonstreren van technologieën, die zich al in de praktijk bewezen hebben.

Samenwerken met TNO

TNO beschikt over een schat aan innovatieve technieken, waarmee ondernemers hun voordeel kunnen doen. Zij kunnen kiezen uit diverse samenwerkingsvormen om TNO in te schakelen. Het kan gaan om het gezamenlijk oplossen van concrete vraagstukken, maar ook om oriënterend advies over mogelijke verbeteringen in de bedrijfsvoering. Ondernemers in de glastuinbouw die daar meer over willen weten, kunnen contact opnemen met Egon Janssen.

Kennis

Building Physics & Systems

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder
Nieuws

TNO demonstreert mogelijkheden van Artificial Intelligence en Vision in de tuinbouw

12 december 2018
“Innovatie is nodig als de tuinbouw zijn leidende positie in de wereld wil behouden!”, benadrukte Prof. Jan van den Ende op 4 december tijdens het Future Trends & Innovations Event, the next step in... Lees verder
Nieuws

Opening internationaal innovatiecentrum voor glastuinbouw: World Horti Center

07 maart 2018
Op woensdag 7 maart 2018 opende hare Majesteit Koningin Máxima het World Horti Center, het mondiale kennis- & innovatiecentrum van de internationale glastuinbouw. Minister Schouten van Landbouw, Natuur... Lees verder
Nieuws

Waterinnovatieprijs 2014 uitgereikt

10 december 2014
Kunststof sluisdeuren, een nieuwe techniek om water te zuiveren, waterbergende kasdaken en educatieprogramma De Poepfabriek. De winnaars van de Waterinnovatieprijs 2014 zijn bekend en hebben op 2 december... Lees verder

Buildings & Infrastructure
Contact

Ir. Egon Janssen

  • glastuinbouw
  • kassenbouw
  • MKB
  • loket
  • tuinbouw
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.