Infrastructuur: asset management, veilig en duurzaam

Door de toestand en belasting van de infrastructuur nauwkeurig te bepalen, dragen we bij aan beter asset management. Veiligheid is hierbij een randvoorwaarde. TNO is gespecialiseerd in risicoanalyses. Met onze werkzaamheden dragen we bij aan lagere kosten, betere beschikbaarheid en minder milieuvervuiling.

Als de toestand en belasting van infrastructuur bekend zijn, kan dit de basis vormen voor doordachte beslissingen over reparatie, renovatie en vervanging. TNO ontwikkelt innovatieve monitoringssystemen en modellen die de levensduur voorspellen. Om de veiligheid te waarborgen gebruiken we geavanceerde risicoanalyses voor bijvoorbeeld constructies en bescherming tegen overstromingen. Dit wordt vervolgens vaak gebruikt voor het opstellen van Europese beoordelingsrichtlijnen en rekenvoorschriften. We dragen bij aan het verminderen van de milieubelasting door infrastructuur. We voeren milieuanalyses over de hele levenscyclus uit, ontwikkelen materialen die langer meegaan en ontwerpen processen voor recycling. Ook beoordelen we overlast door geluid en trillingen en werken we aan de vermindering hiervan. Om de innovatiesnelheid in de GWW-sector te versnellen ontwikkelen we rekentools die de duurzaamheid en de verkeershinder van werkzaamheden objectief becijferen. Zo kunnen deze, als gunningscriterium worden meegenomen bij opdrachtverlening.

Vijf algemene werkterreinen van TNO

  • Assetmanagement van infrastructuur. Met een helder toekomstbeeld en betere informatie over de huidige en toekomstige staat van de assets, valt er voor infrabeheerders veel te winnen.
  • Monitoring en inspectietechnieken voor de infrastructuur. Het monitoren van kunstwerken, wegen en spoor helpt de huidige toestand nauwkeuriger en soms ook goedkoper vaststellen. Door de meetgegevens als input van een voorspellend model te gebruiken, ontstaat nauwkeuriger inzicht in de restlevensduur. Oftewel: meten, voorspellen en beslissen.
  • Veiligheid en risicoanalyse van de infrastructuur. Onder meer door onderzoek en innovatie op het vlak van waterveiligheid, tunnelveiligheid, constructieve veiligheid en het onderzoeken van de werkelijke verkeersbelasting van kunstwerken.
  • Duurzame infrastructuur. Door te kijken naar milieuprestaties van weg en kunstwerken, innovaties te ontwikkelen voor weg en beton en door oplossingen te ontwikkelen die geluid en trillingsoverlast in kaart brengen of verminderen. TNO meent dat de CO2-uitstoot met minstens 40% kan worden verminderd.
  • Innovatie in de GWW-sector. Een veilige verlenging van de levensduur, duurzaamheid en verbetering van assetmanagement vragen om innovatie. TNO helpt het tempo in de GWW-sector te verhogen.
Zie ook
Ons werk

Brug beheer game

TNO ontwikkelde een spel om de meerwaarde van vroegtijdig investeren in meer informatie voor een asset manager inzichtelijke te maken. Het spel belicht op ludieke wijze een aantal facetten die van belang... Lees verder
Nieuws

Assetmanagement, een vooruitblik op efficiënte instandhouding infrastructuurnetwerk 2040

23 januari 2015
In een rondetafelgesprek hebben met vijf infra providers TNO  van gedachten gewisseld over hoe asset management er in de toekomst uit kan zien.  Het resultaat: een publicatie die een caleidoscopisch overzicht... Lees verder

Buildings & Infrastructure
Contact

Ir. Arie Bleijenberg

  • infrastructuur
  • asset management
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.