Nederland beschikt over een omvangrijke infrastructuur. Deze infrastructuur is een belangrijke 'asset' (bezit) voor onze economie, met een waarde van 350 miljard euro. Jaarlijks geven we ongeveer 6 miljard euro uit aan de instandhouding hiervan. Goed asset management leidt tot lagere kosten, grotere beschikbaarheid, voorspelbare financieringsbehoefte en voorkomt onvoorziene stremmingen.

TNO werkt aan methoden, modellen en technieken om de drie elementen – kosten, risico's, prestaties – van onderhoudsscenario's en innovaties expliciet, transparant, eenduidig en vergelijkbaar in beeld te brengen. Dit geeft beslissers inzicht in de consequenties van hun keuzes.

Beslis ondersteunende informatie

Goed beheer en onderhoud vraagt om informatie over (langetermijn)kosten van scenario's en de consequenties van deze scenario's voor de prestaties en risico's. TNO ontwikkelt modellen die in staat zijn deze informatie te verschaffen. Eenduidig, eenvoudig, overzichtelijk en transparant. Voorbeelden van dergelijke modellen zijn het MKBO-model (Maatschappelijke Kosten en Baten Onderhoud) en de methodiek die in het ASCAM-project in Europees verband is ontwikkeld en die verder ontwikkeld en gebruikt wordt in het Europese project TRIMM. Dergelijke modellen maken het mogelijk om bepaalde onderhoudsscenario's door te rekenen en zo voorspellingen te doen over de kosten, de risico's en het functioneren van het areaal.

Kosten en baten innovaties

Daarnaast levert TNO modellen voor het berekenen van de kosten en baten voor specifieke innovaties, zoals de maatschappelijke kosten en baten van de inzet van monitoringsystemen voor specifieke toepassingen (stalen bruggen, voegovergangen, asfalt, kathodische bescherming). Ook met dergelijke berekeningen leveren we de assetmanager beslissingsondersteunende informatie, die naar onze mening nodig is om verantwoorde beslissingen te kunnen nemen.

Ons werk

Monitoring en inspectietechnieken voor de infrastructuur

De Europese infrastructuur veroudert snel. Hierdoor verschuift de inspanning van het bouwen van nieuwe infrastructuur naar het in stand houden van bestaande infrastructuur. TNO ontwikkelt technieken,... Lees verder
Ons werk

Levensduurverlenging kunstwerken

Constructies worden erop ontworpen dat ze lang meegaan. Meestal ligt de levensduur tussen de vijftig en honderd jaar. Een ruime meerderheid van de civiele constructies in de Nederlandse infrastructuur... Lees verder
Ons werk

Reparatie en bescherming van asfalt

Het ontstaan van wegdekschade valt niet te voorkomen. Vaak ontstaat na enkele jaren gebruik al (oppervlakte)schade. Op Nederlandse rijkswegen kenmerkt zich dit door steenverlies van de poreuze deklagen.... Lees verder
Ons werk

Probabilistiek

Probabilistiek is een methodiek voor het rekenen aan en met onzekerheden. Voor TNO is dit een kernexpertise, die ze gebruikt voor verschillende veiligheidsvraagstukken. Zo zetten we probabilistiek bijvoorbeeld... Lees verder
Nieuws

Assetmanagement, een vooruitblik op efficiënte instandhouding infrastructuurnetwerk 2040

23 januari 2015
In een rondetafelgesprek hebben met vijf infra providers TNO  van gedachten gewisseld over hoe asset management er in de toekomst uit kan zien.  Het resultaat: een publicatie die een caleidoscopisch overzicht... Lees verder

Contact

Ir. Jos Wessels MBA

  • infrastructuur
  • wegen
  • spoor
  • waterbouw
  • asset management
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.