Ons werk

Monitoring en inspectietechnieken voor de infrastructuur

De Europese infrastructuur veroudert snel. Hierdoor verschuift de inspanning van het bouwen van nieuwe infrastructuur naar het in stand houden van bestaande infrastructuur. TNO ontwikkelt technieken, methoden en modellen voor efficiënte instandhouding en optimale prestaties van het infrastructuurnetwerk. Dit met aandacht voor lage kosten en beperkte omgevings- en milieuhinder.

In Nederland geven we elk jaar al ongeveer 6 miljard euro uit om in goede staat te houden wat we vroeger hebben gebouwd. Tegelijkertijd stellen we steeds hogere eisen. Voor efficiënte instandhouding is inzicht nodig in de huidige toestand en de te verwachten ontwikkelingen. TNO ontwikkelt hiervoor innovatieve monitoring- en inspectietechnieken waarmee ze informatie over de conditie van de infrastructuur verkrijgt. Modellen bewerken deze gegevens en kunnen vervolgens voorspellingen doen over de resterende levensduur van de constructie. Dit verkleint de onzekerheden in de afwegingen, waardoor netwerkbeheerders gerichter kunnen repareren en vervangen. Dit verlaagt de onderhoudskosten en beperkt de hinder.

Toepassingen

Monitoring zet onder meer in op:

Ons werk

Monitoren van kunstwerken

Veel bruggen, viaducten en sluizen bereiken de komende jaren het einde van hun beoogde levensduur. Vervanging of renovatie is echter ingrijpend voor het netwerk. Het brengt kosten met zich mee en vereist... Lees verder
Ons werk

Monitoring en meten aan wegen

Meer dan 80% van de Nederlandse rijkswegen heeft het open asfaltmengsel ZOAB als deklaag. Het monitoren van de conditie hiervan is nodig om vast te stellen of de weg nog veilig is. En om te zien of de... Lees verder
Ons werk

Monitoring spoor

Met de ontwikkeling en realisatie van systemen voor het monitoren van de railinfrastructuur heeft TNO jarenlange ervaring. Daarbij leveren we de meetinstrumenten op de treinen en de software waarmee de... Lees verder
Ons werk

Monitoring van ondergrondse leidingen

Gasleidingen, stadsverwarming, waterleidingen, olieleidingen, persriolen, ondergrondse hoogspanningsleidingen – alle lopen ze het risico om door grondzettingen te worden beschadigd. Met sensoren en simulatiemodellen... Lees verder
Ons werk

Monitoring van dijken met sensortechnologie

Om waterkeringbeheerders inzicht te geven in de toepasbaarheid van sensortechnologie in dijken en faalmechanismen van dijken, is Stichting IJkdijk opgericht. Door nieuwe en bestaande dijken uit te rusten... Lees verder
Ons werk

Assetmanagement

Nederland beschikt over een omvangrijke infrastructuur. Deze infrastructuur is een belangrijke 'asset' (bezit) voor onze economie, met een waarde van 350 miljard euro. Jaarlijks geven we ongeveer 6 miljard... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.