Ons werk

Prob2B(TM) voor betrouwbaarheid voorspellingen

Bij probabilistisch (voorspellend) ontwerpen worden vaak vele mogelijke situaties bekeken en berekend. Dat rekenwerk kan zoveel tijd kosten dat het beschouwen dan wellicht beperkt blijft tot enkele scenario's. TNO heeft de beschikbare methoden en kennis omtrent probabilistisch ontwerpen gebundeld in een handig instrument: Prob2BTM (voorheen ProBox).

Met deze software kunt u snel en efficiënt kansen op bepaalde gebeurtenissen berekenen.
Een voorbeeld van een moeilijk voorspelbaar fenomeen is brand en de bijbehorende rookontwikkeling. Hoe een vuur ontstaat en zich verspreidt, hangt af van tal van factoren, waaronder het type brandbaar materiaal, de hoeveelheid, de wijze van ventilatie, de werking daarvan, enzovoort. Dan is het de vraag welke invloeden deze factoren hebben en in hoeverre ze de uiteindelijke voorspelling domineren. Met Prob2BTM (voorheen ProBox) is snel meer inzicht te krijgen in dergelijke kwesties.

Verschillende applicaties

Met dit programma zijn probabilistische analyses uit te voeren op basis van verschillende applicaties. Er is een versie beschikbaar waarbij applicaties aan te sturen zijn in conventionele programmeertalen (zoals Fortran en C) en vanuit nieuwere omgevingen (zoals MatLab, MatCad en FemLab). Ook dll's en stand-alone applicaties zijn direct vanuit Prob2BTM (voorheen ProBox) aan te sturen.

Met Prob2BTM (voorheen ProBox) zijn dus volledig probabilistische berekeningen uit te voeren met willekeurige modellen. Voor de invoer kunt u gebruikmaken van vele verdelingen (zoals normaal, log-normaal, exponentieel beta, gumbel) en voor de oplossingen zijn diverse methodieken voorhanden (waaronder Crude Monte Carlo, Numerieke Integratie, Directional Sampling (DS) en First Order Reliabilty Method (FORM)).

Door bijgaand formulier in te vullen kunt u een demo versie van Prob2B (TM) downloaden

Download

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.