Ons werk

Veiligheid en risicoanalyse van de infrastructuur

Veiligheid is een randvoorwaarde voor onze infrastructuur. Bij de bestaande constructies is bestaande regelgeving vaak ontoereikend. Vandaar dat TNO met analyse en beoordeling kaders ontwikkelt, zodat infrastructuur veilig in gebruik kan blijven. Constructies worden daardoor alleen vervangen als dat daadwerkelijk nodig is. Dit voorkomt onnodige kosten en hinder.

Hoewel 100% veiligheid niet valt te garanderen, houden we de kans op ongelukken graag zo klein mogelijk. De kennis hierover is vastgelegd in normen en eisen over veiligheid en betrouwbaarheid. Voor beschadigde kunstwerken of bij complexe situaties is het echter niet altijd mogelijk om terug te vallen op deze eisen. Ook zijn voor de veiligheidsbeoordeling van bestaande constructies de regels voor nieuwbouw minder geschikt. Dit vraagt om het scherper berekenen en verkleinen van onzekerheden, bijvoorbeeld door veldmetingen of proeven. Ook een risicoanalyse kan de risico's in beeld brengen of aantonen welke maatregelen deze verlagen tot een acceptabel niveau. TNO zet deze brede kennis van veiligheidsvraagstukken rond infrastructuur vooral in voor de veiligheid van constructies zoals bruggen, viaducten en tunnels, maar ook bij waterveiligheid en overstromingsrisico's. Vaak analyseren we schadegevallen, waaruit weer lessen voor andere constructies kunnen volgen.

Probabilistiek

Bij risicoanalyses en -beoordeling zet TNO probabilistische berekeningen in. Probabilistiek voorspelt de kans dat een situatie zich voordoet, oftewel de faalkans. Daarbij kunnen ook andere wetenschappen worden meegenomen in de probabilistische berekeningen. Deze werkwijze levert een realistisch beeld van de faalkans; dit kan voorkomen dat infrastructuur onnodig vroeg wordt vervangen.

Aandachtsgebieden

TNO zet in op:

  • Schadeonderzoek. Wanneer zich schade voordoet, doen we aan waarheidsvinding. Zodat duidelijk is waarom iets is gebeurd en wat er nodig is om de schade te verhelpen.
  • Waterveiligheid. Hierbij werken we samen met Deltares, als kennisinstelling voor water en bodem. Wij brengen onze kennis in van probabilistische technieken en constructies.
  • Tunnelveiligheid. Hierbij richten we ons op het beoordelen van de constructieve veiligheid en de interne veiligheid van tunnels, als gevolg van het verkeer en de kans op explosies en brand. We voeren onder meer risicoanalyses uit.
  • Verkeersbelasting kunstwerken. Goed zicht op de verkeersbelasting helpt bij het bepalen van de veiligheid van kunstwerken. TNO ontwikkelt modellen voor het berekenen van de realistische verkeersbelasting.
  • Probabilistiek. Deze methodiek voor het rekenen aan en met onzekerheden zetten we in voor veiligheidsvraagstukken.
Ons werk

Schade aan constructies

Bij calamiteiten is expertkennis noodzakelijk om snel een beeld te krijgen van de situatie. Wanneer de oorzaak in beeld is, kunnen adequaat maatregelen worden getroffen. De kennis die bij calamiteiten... Lees verder
Ons werk

Waterveiligheid

Nederland staat wereldwijd bekend om zijn kennis over waterveiligheid. TNO speelde hierin altijd een belangrijke rol. Zowel bij de filosofie van de risicobenadering als in de uitwerking van methodieken... Lees verder
Ons werk

Tunnelveiligheid

Ongelukken in tunnels kunnen ernstige gevolgen hebben. Bij een explosie of brand in een gesloten systeem kan vuur overslaan naar andere voertuigen en aanwezigen kunnen lastig wegkomen van de gevaarlijke... Lees verder
Ons werk

Verkeersbelasting kunstwerken

Van bruggen verwachten we dat ze veilig zijn. Maar met welke verkeersbelasting moeten we rekenen bij het ontwerp van nieuwe en bij de beoordeling van bestaande bruggen? Op basis van meetgegevens ontwikkelt... Lees verder
Ons werk

Probabilistiek

Probabilistiek is een methodiek voor het rekenen aan en met onzekerheden. Voor TNO is dit een kernexpertise, die ze gebruikt voor verschillende veiligheidsvraagstukken. Zo zetten we probabilistiek bijvoorbeeld... Lees verder

Dr. ir. Adri Vervuurt

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.