Infrastructuur: wegen, spoor, sluizen, bruggen en tunnels

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert, is het gebruik steeds intensiever. Jaarlijks geven de beheerders samen circa 6 miljard euro uit aan het in stand houden van die bestaande infrastructuur. TNO zet in op verlenging van de veilige levensduur van spoor, wegen en kunstwerken.

We investeren in ontwikkelingen die de kosten van het onderhoud van infrastructuur verminderen en de beschikbaarheid vergroten. Hiervoor zetten we in op: testen, meten, berekenen, voorspellen, beschermen en repareren. Voor onze onderzoeken en innovaties combineren we uiteenlopende expertises, vooral kennis van: materialen, constructies, risicoanalyse, geavanceerde meet- en testmethoden, regelsystemen, dataverwerking en -analyse en milieueffecten. Ons asset management richt zich daarbij met maatwerk op de verschillende typen kunstwerken.

Inzet van expertise

We zetten onze expertises in bij:

  • Asfalt en wegenbouw. Door innovatief asfalt te ontwikkelen, wegen te monitoren, oplossingen te bedenken voor voegen en voegconstructies en methoden te realiseren die zorgen voor een betere beoordeling van asfalt.
  • Bruggen en viaducten. We werken aan levensduurverlenging, berekenen de realistische verkeersbelasting en monitoren en verbeteren staal- en betonconstructies.
  • Sluizen en waterveiligheid. We zetten kennis over risicobenadering en methodieken in bij onderzoeken. Onze constructie- en materiaalkennis zetten we in om constructies te beoordelen en innovaties te ontwikkelen.
  • Spoorwegen. We werken aan het monitoren van rails en bovenleidingen en het beperken van overlast door geluid en trillingen en onderzoeken bruggen en viaducten.
  • Tunnels. Het leveren van specialistische kennis voor de specifieke vraagstukken van tunnels, bijvoorbeeld op het vlak van veiligheid. Ook dragen we bij aan de realisatie van wet- en regelgeving.
  • Leidingen. Gasleidingen, stadsverwarming, waterleidingen, olieleidingen, persriolen, ondergrondse hoogspanningsleidingen – alle lopen ze het risico om door grondzettingen te worden beschadigd. Met sensoren en simulatiemodellen brengt TNO de kwaliteit van deze ondergrondse leidingen voor assetmanagers in kaart.
Ons werk

Faalkansmodel voor asset management van persleidingen

TNO is gestart met de ontwikkeling van een faalkansmodel voor asset management van persleidingen. In de eerste fase werken we hierin intensief samen met Deltares, Partners4UrbanWater, RIONED, STOWA, Gemeente... Lees verder
Nieuws

Uitstel groot onderhoud A12 dankzij verjongingscrème

09 juni 2017
Rijkswaterstaat voorziet de A12 tussen Bunnik en Veenendaal dit weekend in beide richtingen van een 'verjongingskuur'. Het wegdek wordt voorzien van een ‘verjongingscrème’ die in het asfalt trekt en zorgt... Lees verder
Nieuws

Grote kennissprong voor kleine wegenbouwers

11 oktober 2016
Tijd is in het wegonderhoud niet alleen geld. Tijd is daar ook: file. En dus staan aannemers onder de druk als het gaat om wegonderhoud. Budgetten krimpen als gevolg van bezuinigingen bij overheden. Innovaties... Lees verder
Nieuws

Provincie Zuid-Holland, Ooms Civiel en TNO werken samen om CO₂-uitstoot en brandstofverbruik terug te dringen

11 oktober 2016
TNO en Ooms Civiel voeren sinds 2015 gezamenlijk onderzoek uit naar asfaltmengsels met een lage rolweerstand. TNO onderzoekt welke parameters in het asfaltmengsel maatgevend zijn voor de rolweerstand en... Lees verder

Buildings & Infrastructure
Contact

Ir. Arie Bleijenberg

  • infrastructuur
  • asset management
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.