Ons werk

Voegovergangen en overgangsconstructies

Voegovergangen en overgangsconstructies vormen de 'brug' tussen de weg en het kunstwerk. Beide typen constructies zijn onderhevig aan vervormingen en (sterk) wisselende belastingen. Hierdoor kan schade optreden, waardoor ongewenste situaties kunnen ontstaan voor de verkeers- en/of constructieve veiligheid.

Voegovergangen verbinden wegen met viaducten en bruggen. Ze worden zo ontworpen dat ze de bewegingen van de kunstwerken en die van het overrijdend verkeer kunnen opnemen. Al bij kleine schade aan de voegovergangen, zoals vervormingen, scheuren en onthechting, kan veel schade ontstaan aan het kunstwerk. Ook kan het onveilige situaties opleveren voor het wegverkeer. Daarnaast zorgen vervormingen en andere schade aan de voegovergangen vaak voor een toename van het geluidsniveau voor het overrijdend verkeer. Wegbeheerders, automobilisten en omwonenden hebben er belang bij dat aanleg en onderhoud van het wegennet zo efficiënt en duurzaam mogelijk worden uitgevoerd. Voegovergangen liggen echter loodrecht op de rijrichtingen in de weg. Dit zorgt ervoor dat onderhoud en renovatie van voegovergangen vaak tijdrovend is en relatief veel overlast veroorzaakt.

Verbeteren van de levensduurprestatie

TNO zet in op het verbeteren van de levensduurprestaties van voegovergangen. We ontwikkelen innovatieve technische concepten voor het sneller uitvoeren van aanleg en onderhoud voor voegovergangen. Zo werken we aan een voegsysteem met een snelle montage/demontage in viaducten van gemiddelde lengte. Het systeem zorgt ervoor dat onderhoud en vervanging van deze voegen goedkoper kan worden uitgevoerd. Doordat het ook sneller gaat, zorgt het bovendien voor minder hinder. Dit brengt zowel de indirecte kosten door files, als de directe kosten van voegonderhoud substantieel omlaag.

Innovatie bij zetttingsverschillen

Bij de overgang tussen brug en aardebaan waarop de weg ligt, tonen veel wegen op slappe grond een kenmerkend hoogteverschil. Dit komt door zettingsverschillen tussen de aardebaan en het civiele kunstwerk. De vaak toegepaste stootplaten kunnen het comfort en de veiligheid op de langere termijn niet garanderen. De zettingsverschillen vragen ingrijpende onderhoudswerkzaamheden en daarmee samenhangende kosten. De markt biedt enkele innovatieve oplossingen voor nieuwbouw en renovatie. Deze blijven vaak ongebruikt, omdat ze zonder overtuigend onderzoek of praktijkervaring als te risicovol worden ingeschat voor werken met strenge veiligheids- of beschikbaarheidseisen. TNO zet, samen met Deltares en met marktpartijen, een 'proeftuin' op voor het onderzoeken en testen van innovatieve oplossingen. Dit beslaat het hele innovatietraject van modelvorming, laboratoriumvalidatie, validatie in een praktijkproef, tot regelgeving en kennisoverdracht.

Ons werk

Schade aan constructies

Bij calamiteiten is expertkennis noodzakelijk om snel een beeld te krijgen van de situatie. Wanneer de oorzaak in beeld is, kunnen adequaat maatregelen worden getroffen. De kennis die bij calamiteiten... Lees verder
Ons werk

Bruggen en viaducten

Onze infrastructuur bevat ongeveer 40.000 bruggen en viaducten. Deze kunstwerken verouderen terwijl de verkeersbelasting toeneemt. Vandaar dat we vooral inzetten op levensduurverlenging van bestaande... Lees verder
Ons werk

Asfalt en wegenbouw

Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties... Lees verder
Ons werk

Innovatieve oplossingen voor de spoorsector

TNO helpt bedrijven en overheden met  het ontwikkelen van innovatieve oplossingen met als doel de kwaliteit en beschikbaar van de infrastructuur (e.g. rails, bovenleiding en spoorbruggen) te verbeteren. ... Lees verder

Contact

Ing. Dave van Vliet

  • wegenbouw
  • wegenbouwinnovatie
  • wegenbouwonderzoek
  • wegen
  • asfalt
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.