Ons werk

Beton en betonconstructies

Beton is een veelzijdig bouwmateriaal dat al lang wordt toegepast en nog steeds in ontwikkeling is. TNO heeft de kennis waarmee ze het constructieve gedrag van betonnen constructies kan doorgronden. In de praktijk blijken constructies vaak over reserves in de draagcapaciteit te beschikken. Hierdoor is de veiligheid van bestaande constructies aantoonbaar groter dan tot dan toe aangenomen.

Betonnen constructies zijn robuust en kennen een lange levensduur. Het aantonen van een levensduur van honderd of soms zelfs tweehonderd jaar is echter niet eenvoudig. Waar moet allemaal op gelet worden als zo'n duurzame constructie wordt gebouwd? TNO beschikt over de kennis om dit betrouwbaar en onderbouwbaar te beoordelen.

Constructieve veiligheid

Wanneer we beter de sterkte van een constructie kennen, kan een betere inschatting worden gemaakt van de betrouwbaarheid van de constructie. Verborgen reserves kunnen worden gekwantificeerd en de belastingen en het effect daarvan op de constructies kunnen met geavanceerde modellen en metingen nauwkeuriger worden bepaald. De belangrijkste kennis die hiervoor bij TNO aanwezig is, is kennis van de achtergronden van (genormeerde) ontwerpmodellen, de probabilistische basis waarop de normen zijn gestoeld. Daarnaast heeft TNO de mogelijkheden om experimenten en geavanceerde rekenmodellen in te zetten voor het bepalen van de werkelijke sterkte van constructies (bijvoorbeeld door proefbelasten), maar ook voor de bepaling van de belasting.

Reparaties en preventie

De huidige aanpak om corrosieschade te voorkomen is inspecteren en repareren. De levensduur van reparaties is echter relatief kort. In sommige gevallen loont het dan ook om nieuwe reparaties te voorkomen, bijvoorbeeld door het toepassen van Kathodische Bescherming (KB). Bij KB voorkomt een permanente kleine elektrische stroom het corroderen van de wapening. Daarnaast kunnen ook andere technieken worden toegepast waarbij de indringing van chloriden wordt vertraagd (hydrofoberen) of waarbij de kwaliteit van de reparatie wordt verbeterd. TNO heeft het inzicht en de kennis om de afweging te kunnen maken welke reparatie- of preventiemethode het meest geschikt is voor toepassing. Dit kan variëren van een Quick Scan tot het begeleiden van het ontwerp en de uitvoering van KB-systemen. De afweging kan onder meer worden onderbouwd met de resultaten van simulaties over het ontstaan van corrosie.

Ons werk

Schade aan constructies

Bij calamiteiten is expertkennis noodzakelijk om snel een beeld te krijgen van de situatie. Wanneer de oorzaak in beeld is, kunnen adequaat maatregelen worden getroffen. De kennis die bij calamiteiten... Lees verder
Ons werk

Monitoren van kunstwerken

Veel bruggen, viaducten en sluizen bereiken de komende jaren het einde van hun beoogde levensduur. Vervanging of renovatie is echter ingrijpend voor het netwerk. Het brengt kosten met zich mee en vereist... Lees verder
Ons werk

Bruggen en viaducten

Onze infrastructuur bevat ongeveer 40.000 bruggen en viaducten. Deze kunstwerken verouderen terwijl de verkeersbelasting toeneemt. Vandaar dat we vooral inzetten op levensduurverlenging van bestaande... Lees verder

Dr. ir. Adri Vervuurt

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.