Ons werk

Bruggen en viaducten

Onze infrastructuur bevat ongeveer 40.000 bruggen en viaducten. Deze kunstwerken verouderen terwijl de verkeersbelasting toeneemt. Vandaar dat we vooral inzetten op levensduurverlenging van bestaande bruggen en viaducten. Hierbij moet de constructieve veiligheid gegarandeerd zijn en blijven. TNO is in staat om op verantwoorde wijze de veiligheid van constructies (opnieuw) vast te stellen als de gebruikelijke rekenregels hiervoor tekortschieten.

TNO doet al lang onderzoek naar ontwerpnormen en de daaraan ten grondslag liggende kennis van constructies en materialen. We zijn ook vaak betrokken bij schadeonderzoek en het achterhalen van de oorzaak daarvan. De kennis die we hiermee verwerven, gebruiken we voor het aanscherpen van de normen. Ook met het reviewen van ontwerpen en met herberekeningen doen we kennis op. Bruggen en viaducten langer in stand houden vraagt om kennis op drie vlakken:

  • Het gedrag van constructies en de sterkte daarvan (de materiekennis)
  • De belastingen die daarop werken (gerelateerd aan de toepassing)
  • De (probabilistische) ontwerpfilosofie van constructies.

TNO heeft kennis op alle drie deze gebieden in huis.

Levensduur verlengen

Het verlengen van de technische levensduur van constructies kan bijvoorbeeld door beter inzicht te krijgen in de sterkte of het effect van belastingen op het gedrag van de constructie. Dit bijvoorbeeld door het uitvoeren van proeven of complexe EEM-berekeningen. Ook uit het analyseren van de belastingen zelf kan blijken dat de veiligheid groter is dan verwacht mag worden op basis van generieke normen. Door het meten van constructies en/of de belastingen hierop krijgen we beter inzicht in het werkelijke gedrag. Het verkleinen van onzekerheden kan, gecombineerd met de kennis van de achtergrond van de ontwerpnormen, de veiligheid van constructies nauwkeuriger helpen bepalen. Hierdoor kan blijken dat constructies die genomineerd waren voor vervanging, toch nog een tijd meekunnen. Ook onze kennis van reparatietechnieken zoals kathodische bescherming en het repareren van scheuren door vermoeiing in staal dragen bij aan een langere levensduur.

Inzet bij bruggen en viaducten

  • Staalconstructies. Dit onderzoek gaat vaak in op het vermoeiingsgedrag. Verbeterde scheurgroeimodellen voor gelaste verbindingen kunnen de veiligheid aantonen of verlengen.
  • Betonconstructies. Om in een herbeoordeling de veiligheid aan te tonen gebruiken we vaak constructietype-afhankelijke beoordelingsmethoden.
  • Belastingen. Voor een nauwkeuriger beeld van de belasting ontwikkelen we belastingmodellen, onder meer voor statische en vermoeiingsbelastingen.
  • Levensduurverlenging. Dit kent meerdere aspecten, namelijk inspecteren en monitoren en reparatie en kennis over de effectiviteit van reparatietechnieken.
  • Monitoring kunstwerken. Door te meten hoe schade zich ontwikkelt, kan worden voorspeld hoe deze zich in de toekomst gaat ontwikkelen en wat dit betekent voor de veiligheid.
  • Schadeonderzoek. Doordat we vaak betrokken zijn bij schade hebben we een goed beeld van de praktijk. De kennis zetten we in voor veiligheidsbeoordeling en om maatregelen te bepalen.
Ons werk

Schade aan constructies

Bij calamiteiten is expertkennis noodzakelijk om snel een beeld te krijgen van de situatie. Wanneer de oorzaak in beeld is, kunnen adequaat maatregelen worden getroffen. De kennis die bij calamiteiten... Lees verder
Ons werk

Levensduurvoorspelling staalconstructies

Wisselende belasting, zoals vrachtverkeer over bruggen of golfbelasting op sluisdeuren, kan zorgen dat er vermoeiingsscheurtjes in stalen constructies ontstaan en groeien. Dit kan uiteindelijk leiden... Lees verder
Ons werk

Beton en betonconstructies

Beton is een veelzijdig bouwmateriaal dat al lang wordt toegepast en nog steeds in ontwikkeling is. TNO heeft de kennis waarmee ze het constructieve gedrag van betonnen constructies kan doorgronden. In... Lees verder
Ons werk

Verkeersbelasting kunstwerken

Van bruggen verwachten we dat ze veilig zijn. Maar met welke verkeersbelasting moeten we rekenen bij het ontwerp van nieuwe en bij de beoordeling van bestaande bruggen? Op basis van meetgegevens ontwikkelt... Lees verder
Ons werk

Levensduurverlenging kunstwerken

Constructies worden erop ontworpen dat ze lang meegaan. Meestal ligt de levensduur tussen de vijftig en honderd jaar. Een ruime meerderheid van de civiele constructies in de Nederlandse infrastructuur... Lees verder
Ons werk

Werkelijke technische conditie stalen brugdekken in beeld

Veel Nederlandse bruggen dateren van de jaren zeventig of daarvoor. De rijdekken van beweegbare bruggen, de zogeheten ‘vallen’, zijn van staal. Omdat die mogelijk vermoeiingsscheuren vertonen, moeten... Lees verder
Ons werk

Kunstwerken in de natte infrastructuur

TNO, Deltares en Marin zijn in 2014 begonnen met kennisontwikkeling op het gebied van kunstwerken in de natte infrastructuur. Sinds 2016 is ook RWS actief betrokken hetgeen resulteert in gezamenlijke... Lees verder

Dr. ir. Adri Vervuurt

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.