Ons werk

Duurzame infrastructuur

De opdrachtgevers in de GWW-sector zetten in op duurzame infrastructuur met een lage milieubelasting. Rijkswaterstaat, ProRail en diverse regionale en gemeentelijke overheden laten duurzaamheid daarom zwaar meewegen bij hun aanbestedingen. TNO draagt bij aan het omlaag brengen van de milieu-impact door innovaties op het vlak van ontwerp, aanleg en onderhoud. We ontwikkelen oplossingen met overheden en marktpartijen.

TNO zet sterk in op drie duurzaamheidsaspecten:

  • Reduceren van uitstoot. Volgens TNO kan de CO2-uitstoot van infrastructuur bijvoorbeeld met 40% naar beneden. Dit door efficiënter materiaal- en energiegebruik, levensduurverlenging, hergebruik en innovatieve materialen, producten en processen. Deze maatregelen brengen vaak ook kostenverlaging met zich mee én de reductie van andere schadelijke stoffen.
  • Sluiten van grondstoffenketens. Asfalt en beton zijn de meest gebruikte materialen in onze infrastructuur. Nieuwe en verbeterde methoden bij recycling en productie zorgen dat steeds meer grondstoffen herbruikbaar zijn. Dit zorgt voor kleinere afvalstromen en vraagt om minder primaire grondstoffen (zoals bitumen, grind of cement).
  • Minder schade en overlast door geluid en trillingen. Nieuwe spoorlijnen, meer en sneller treinverkeer en huizen dicht bij het spoor vragen om effectieve reductie van geluid en trillingen. TNO doet onder meer onderzoek naar de ernst van trillingen.

Beoordeling milieuprestaties

TNO ontwikkelt methoden om de milieuprestaties van infrastructurele projecten te beoordelen. Hiermee kan een opdrachtgever bij een aanbesteding zijn milieudoelstellingen vertalen in heldere en eenduidige eisen. Doordat marktpartijen weten waar ze aan toe zijn, kunnen ze een scherpe, onderscheidende aanbieding doen. TNO richt zich in het bijzonder op methoden die helpen om al in een vroeg stadium de milieuprestaties van innovatieve oplossingen te kunnen beoordelen. Dit zorgt dat innovatie wordt gefaciliteerd, terwijl de risico's beheersbaar blijven. Methoden voor het bepalen van duurzaamheidsprestaties ontwikkelen we zowel nationaal als in EU-verband.

Duurzame innovaties

TNO werkt aan innovaties om de milieuprestaties van infrastructuur te vergroten. Daarbij richten we ons primair op materialen, producten en processen waarin kennis een belangrijke factor is voor verdere ontwikkeling en implementatie. Onze inzet op levensduurverlenging van kunstwerken en asfalt draagt direct bij aan het verminderen van milieuvervuiling. De duurzame innovaties waar we aan werken kennen een grote variëteit: van brandstofbesparende wegdekken tot beton uit afvalstoffen en van een glazen fietspad met zonnecellen tot energiebesparing bij bouwmachines.

Ons werk

Geluid en trillingen

TNO doet onderzoek naar het voorkomen van overlast door geluid en trillingen. Het advies dat hieruit volgt is gebaseerd op objectieve modelberekeningen en metingen aan de bron, maar ook door het bepalen... Lees verder
Ons werk

Levensduurverlenging kunstwerken

Constructies worden erop ontworpen dat ze lang meegaan. Meestal ligt de levensduur tussen de vijftig en honderd jaar. Een ruime meerderheid van de civiele constructies in de Nederlandse infrastructuur... Lees verder
Ons werk

Reparatie en bescherming van asfalt

Het ontstaan van wegdekschade valt niet te voorkomen. Vaak ontstaat na enkele jaren gebruik al (oppervlakte)schade. Op Nederlandse rijkswegen kenmerkt zich dit door steenverlies van de poreuze deklagen.... Lees verder
Ons werk

Innovatieve asfaltmengsels

Innovatieve asfaltmengsels bieden kansen om de prestaties van de weg te verbeteren. Ze kunnen bijdragen aan een verlaging van de (onderhouds)kosten en het vergroten van de duurzaamheid van onze infrastructuur. ... Lees verder

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.