Ons werk

Faalkansmodel voor asset management van persleidingen

TNO is gestart met de ontwikkeling van een faalkansmodel voor asset management van persleidingen. In de eerste fase werken we hierin intensief samen met Deltares, Partners4UrbanWater, RIONED, STOWA, Gemeente Rotterdam en Waternet. In deze  fase bouwen we een eerste versie van het model, dat de belangrijkste faalmechnismen bevat, om een proof-of-principle te leveren. Daarna volgt gefaseeerde doorontwikkeling tot een instrument voor beheerders.
Mock-up van de gebruikersinterface van het faalkansmodel

Toenemende onzekerheid

In Nederland ligt ca. 13.000 km afvalwaterpersleiding, waarvan een groot deel stamt uit de jaren ’70. Het aantal falende leidingen is nog relatief laag in verhouding tot bijvoorbeeld drinkwaterleidingen. Veel persleidingen naderen hun ontwerplevensduur, dat wil zeggen dat ze er langer zullen liggen dan waarvoor ze bedoeld waren. Daarmee neemt de kans op falen en de onzekerheid hierover toe. Beheer en onderhoud wordt op basis van expert opinion bedreven en er wordt ad-hoc informatie verzameld over de conditie van persleidingen op basis waarvan een leidingbeheerder beslist wat er moet gebeuren. De toenemende leeftijd en de beperkt beschikbare informatie over de conditie van deze leidingen (inspecties zijn risicovol en kostbaar) zorgt echter voor toenemende onzekerheid over de daadwerkelijke technische toestand van de leidingen. Deze onzekerheid maakt het nemen van vervangingsbeslissingen steeds moeilijker. Te laat vervangen leidt tot een grotere kans op incidenten enerzijds, maar vroegtijdig vervangen is duur. De huidige aanpak lijkt daarom in de toekomst niet meer afdoende. Daarom zijn TNO, Deltares, Partners4UrbanWater, RIONED, STOWA, Gemeente Rotterdam en Waternet een project gestart om een faalkansmodel te ontwikkelen voor persleidingen om het asset management van deze waardevolle infrastructuur naar een hoger plan te tillen. Het project wordt ondersteund vanuit het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) Deltatechnologie.

Faalkansmodel

He faalkansmodel dat we bouwen, laat op een kaart zien waar de persleidingen kwetsbaar of juist erg betrouwbaar zijn. Dit gebeurt op basis van niet alleen fysische modellen, maar ook metingen, incidenten en correlaties tussen leidingen van verschillende beheerders. Op deze manier wordt alle kennis en ervaring die er bij beheerders en kennisinstellingen is, gebundeld en optimaal gebruikt.

Gefaseerde aanpak

In de eerste fase van deze ontwikkeling richten we ons op de opzet van het faalkansmodel en het opnemen van de belangrijkste faalmechanismen in het model. We gebruiken hiervoor zoveel mogelijk bestaande kennis. Als we hebben aangetoond dat dit model functioneert en waardevol is voor beheerders gaan we het model uitbreiden en waar nodig meer detail toevoegen zodat het nog beter bruikbaar wordt in het beheer van persleidingen. Hiervoor zal nadrukkelijk de samenwerking gezocht worden met stakeholders, zoals beheerders, koepelorganisaties en kennispartners.

Kennis

Infrastructuur

De Nederlandse infrastructuur bestaat uit (spoor)wegen en kunstwerken zoals sluizen, bruggen en tunnels. Deze infrastructuur draagt onze samenleving en economie. Terwijl de bestaande infrastructuur veroudert,... Lees verder
Expertise

Structural Reliability

Constructies spelen een belangrijke rol in de welvaart van onze maatschappij. Of het nu gaat om de verouderende infrastructuur, steeds complexere bouwconcepten in de woning- en utiliteitsbouw of nieuwe... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.