Ons werk

Geluid en trillingen

TNO doet onderzoek naar het voorkomen van overlast door geluid en trillingen. Het advies dat hieruit volgt is gebaseerd op objectieve modelberekeningen en metingen aan de bron, maar ook door het bepalen van de response. Door het uitvoeren van betrouwbare voorspellingen kunnen indien nodig effectieve maatregelen worden getroffen. Ook het effect van maatregelen kan in een vroeg stadium worden berekend.

Geluid afkomstig van spoorwegen in de bebouwde omgeving staat hoog op de prioriteitenlijst van spoorwegmaatschappijen en de overheid. Nieuwe spoorlijnen, meer en sneller treinverkeer, en de bouw van nieuwe huizen nabij spoorwegen zijn allemaal factoren die roepen om effectief beleid om het geluid te reduceren. EU- en nationale wetgeving schrijven nu voor dat geluid in kaart wordt gebracht en dat actieplannen worden opgesteld. Dit maakt het nodig het rollend materieel en de spoorweginfrastructuur stiller te maken door middel van operationele en lokale plannings- en onderhoudspraktijken, waarbij rekening wordt gehouden met geluidsemissie.

Ons werk

Innovatieve oplossingen voor de spoorsector

TNO helpt bedrijven en overheden met  het ontwikkelen van innovatieve oplossingen met als doel de kwaliteit en beschikbaar van de infrastructuur (e.g. rails, bovenleiding en spoorbruggen) te verbeteren. ... Lees verder
Ons werk

Duurzame infrastructuur

De opdrachtgevers in de GWW-sector zetten in op duurzame infrastructuur met een lage milieubelasting. Rijkswaterstaat, ProRail en diverse regionale en gemeentelijke overheden laten duurzaamheid daarom... Lees verder
Nieuws

Beleef de toekomst met nieuwe 5G campagne van TNO

08 oktober 2018
Een kleine technologische revolutie – dat belooft de implementatie van 5G. Het netwerk van de jaren 2020-2030 zal onder meer effect hebben op hoe ons eten wordt geproduceerd, hoe we ons sociale leven inrichten... Lees verder

Contact

Dr. ir. Chris Geurts

  • dynamica
  • trillingen
  • windbelasting
  • windtechnologie
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.