Ons werk

Monitoren van kunstwerken

Veel bruggen, viaducten en sluizen bereiken de komende jaren het einde van hun beoogde levensduur. Vervanging of renovatie is echter ingrijpend voor het netwerk. Het brengt kosten met zich mee en vereist goede planning om hinder te beperken. Daarom loont het om preciezer te bepalen hoelang bruggen en viaducten veilig kunnen worden gebruikt, zodat onnodig vroeg vervangen of renoveren wordt voorkomen.

Monitoring helpt de daadwerkelijke staat van een kunstwerk bepalen, waardoor goede voorspellingen zijn te maken van de toekomstige conditie. Zo kunnen nadere inspecties, onderhoud, renovaties of andere maatregelen op het juiste moment plaatsvinden. In de praktijk leidt meten en monitoren er vrijwel altijd toe dat je maatregelen kunt uitstellen zonder dat de veiligheid in het geding is. Dit voorkomt dat het zekere voor het onzekere wordt genomen en onnodig wordt ingegrepen. Betere conditiebepaling zorgt voor kostenbesparing en voorkomt verkeershinder, zonder dat dit ten koste gaat van de veiligheid.

Reserves levensduur in beeld

TNO beschikt over specialistische kennis voor het beoordelen van de veroudering van kunstwerken en hun veiligheid. We combineren deze kennis met meet- en monitorsystemen die de echte conditie van kunstwerken continu in beeld brengen. Dit maakt het mogelijk de reserves in levensduur en draagvermogen kwantitatief weer te geven. Deze aanpak is bijvoorbeeld relevant bij veroudering van beton door het indringen van dooizouten en voor staalconstructies waarin vermoeiingsscheurtjes zijn ontstaan.

Sensoren luisteren naar slijtage
Ons werk

Bruggen en viaducten

Onze infrastructuur bevat ongeveer 40.000 bruggen en viaducten. Deze kunstwerken verouderen terwijl de verkeersbelasting toeneemt. Vandaar dat we vooral inzetten op levensduurverlenging van bestaande... Lees verder
Ons werk

Tunnels

Tunnels brengen specifieke vraagstukken met zich mee. Het belangrijkste hiervan is de veiligheid, waarbij zowel de technische risico´s als menselijk gedrag een rol spelen. Ook luchtkwaliteit bij de tunnelmonden... Lees verder
Ons werk

Werkelijke technische conditie stalen brugdekken in beeld

Veel Nederlandse bruggen dateren van de jaren zeventig of daarvoor. De rijdekken van beweegbare bruggen, de zogeheten ‘vallen’, zijn van staal. Omdat die mogelijk vermoeiingsscheuren vertonen, moeten... Lees verder
Ons werk

Monitoring van dijken met sensortechnologie

Om waterkeringbeheerders inzicht te geven in de toepasbaarheid van sensortechnologie in dijken en faalmechanismen van dijken, is Stichting IJkdijk opgericht. Door nieuwe en bestaande dijken uit te rusten... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.