Ons werk

Monitoring en meten aan wegen

Meer dan 80% van de Nederlandse rijkswegen heeft het open asfaltmengsel ZOAB als deklaag. Het monitoren van de conditie hiervan is nodig om vast te stellen of de weg nog veilig is. En om te zien of de weg onderhoud nodig heeft om aan de wettelijke eisen voor veiligheid, geluid of comfort te voldoen. Twee belangrijke monitoringstechnieken waar TNO, samen met Rijkswaterstaat, aan werkt zijn het meten van stroefheid en van oppervlakteschade.

De stroefheid van het wegdek hangt af van vele parameters: de ruwheid (textuur) van het wegdek, de gebruikte steenslag, de mate van vervuiling en of het wegdek droog of nat is. Deze wegdekeigenschappen bepalen – samen met het remsysteem van het voertuig en het type banden – voor een groot gedeelte de veiligheid van de automobilist. Vandaar dat we regelmatig de invloed van het wegdek meten door het uitvoeren van stroefheidsmetingen. Dit meten en bepalen van stroefheid vindt echter onder wisselende omstandigheden plaats. TNO onderzocht daarom de variatie in de resultaten van de stroefheidsmetingen door het uitvoeren van metingen onder wisselende omstandigheden, zoals luchttemperatuur, bandtemperatuur en bandenspanning. Dit zorgde voor aanbevelingen om naast de stroefheid ook de omstandigheden zelf beter te meten en voor richtlijnen hoe hiervoor te corrigeren. Zo kan nog nauwkeuriger de stroefheid van de weg worden bepaald.

Rafeling

Rafeling is de meest voorkomende schade bij ZOAB. Rafeling is het proces van het uitbreken van de bovenste steentjes uit de deklaag. Bij te veel rafeling moet de deklaag vervangen worden. Een sterk gerafeld wegdek zorgt namelijk voor verlies van rijcomfort, toenemende geluidshinder en geeft kans op ruitbreuken. Automatisering lijkt te kunnen bijdragen aan snelle en veilige inspecties van de wegen en het vroegtijdig vaststellen van rafelingsschade. Vandaar dat TNO voor RWS onderzoek doet naar het automatisch herkennen van rafeling op ZOAB. Dit leidde in de afgelopen jaren tot de ontwikkeling en realisatie van een meetsysteem op één van de meetvoertuigen van RWS (ARAN2). Dit systeem kan bij snelheden tot 120 km/u nauwkeurige hoogteprofielen van het wegoppervlak meten.

Meetsysteem

TNO ontwikkelde beeldbewerkingsalgoritmes en classificatiemodellen. Deze kunnen op basis van de hoogteprofielen die de meetvoertuigen meten, het steenverlies en daarmee de onderhoudsbehoefte vaststellen. Het ontwikkelde meetsysteem zorgt er zo voor dat er veilige, objectievere informatie over de status van de weg wordt verkregen. Dit is essentiële informatie voor de door Rijkswaterstaat jaarlijks op te stellen Meerjarenplanning Verhardings-onderhoud (MJPV) waarmee deze het onderhoud aan het rijkswegennet plant.

Ons werk

Asfalt en wegenbouw

Nederland heeft een van de dichtst vertakte wegennetten ter wereld. Van dit gehele netwerk is zo'n 130.000 kilometer verharde weg. TNO werkt aan het betrouwbaar en nauwkeurig voorspellen van de levensduurprestaties... Lees verder

Contact

Ir. Willem van Aalst

  • Rontgen
  • asfalt
  • rafeling
  • inspectie
  • wegen
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.