Ons werk

Monitoring van dijken met sensortechnologie

Om waterkeringbeheerders inzicht te geven in de toepasbaarheid van sensortechnologie in dijken en faalmechanismen van dijken, is Stichting IJkdijk opgericht. Door nieuwe en bestaande dijken uit te rusten met sensorsystemen, willen we nagaan of dijkdoorbraken en andere problemen zijn te voorspellen. Ook beproeven we de nieuwe dijkconditioneringssystemen.

Experiment gericht op Macrostabiliteit

TNO is initiatiefnemer en mede oprichter van Stichting IJkdijk (www.ijkdijk.nl) samen met partners Deltares, STOWA en de NOM. De IJkdijk heeft als doel het onderzoeken van de mogelijkheden om dijken te monitoren door middel van sensoren om uiteindelijk te komen tot een systeem voor elektronische dijkmonitoring. Daartoe is in de loop der jaren een aantal experimenten uitgevoerd gericht op de meest voorkomende faalmechanismen. Daarnaast is inmiddels een aantal echte dijken uitgerust met sensoren (zgn. ‘Livedijken’).

Nabootsen van werkelijke situaties

De IJkdijk is een testfaciliteit waarin dijken, sensortechnologie voor dijken, en wetenschappelijke modellen voor dijken worden getest. De IJkdijk kan hoogwaterstanden en andere dijkproblemen op realistische wijze nabootsen waardoor uiteindelijk testdijken zullen bezwijken. Het doel is om met de meetgegevens voorspellende modellen op te stellen. Het sluitstuk van de ontwikkeling is het Dijk Data Service Centrum (DDSC) waarvan op dit moment de 2e fase wordt gebouwd. Het DDSC zorgt voor de opslag en analyse van de data uit de Livedijken en wordt inmiddels gebruikt door 9 van de 25 waterschappen. TNO was bij de experimenten verantwoordelijk voor de data verwerking en heeft een grote rol gespeeld bij de ontwikkeling van het DDSC.

Internationale kennisdeling dijkmonitoring

UrbanFlood (www.urbanflood.eu) is een EU project in het 7e kader programma waarin het IJkdijk gedachtengoed internationaal is gemaakt met partners uit UK, Polen, Duitsland en Rusland en in nauwe samenwerking met partijen in de USA. UrbanFlood ontwikkelt systemen (ICT) voor vroegtijdige waarschuwing voor door klimaatverandering veroorzaakte rampen. UrbanFlood heeft een Flood Early Warning System ontwikkeld en uitgetest voor stedelijke gebieden (zo is o.a. de dijk de de Waterraafsmeer polder in Amsterdam (vijf meter onder NAP) beschermd uitgerust met sensoren. TNO was in dit project “coordinating partner” en was inhoudelijk verantwoordelijk voor de systeem integratie en de ontwikkeling van de demonstrators. Het project werd door een externe commissie van de EU als “Excellent” beoordeeld.

Ir. ing. Erik Langius

Contact

Ir. ing. Erik Langius

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.