Ons werk

Monitoring van ondergrondse leidingen

Gasleidingen, stadsverwarming, waterleidingen, olieleidingen, persriolen, ondergrondse hoogspanningsleidingen – alle lopen ze het risico om door grondzettingen te worden beschadigd. Met sensoren en simulatiemodellen brengt TNO de kwaliteit van deze ondergrondse leidingen voor assetmanagers in kaart.

Assetmanagers zoeken manieren om kosteneffectief en efficiënt hun ondergrondse leidingen te vervangen. Nu gebeurt dat op basis van vervangingsplannen, die uitgaan van gegevens als leeftijd, materiaalsoort, dikte, ligging en bebouwingsdichtheid. Maar vaak had het onderhoud of de vervanging kunnen worden uitgesteld en heel soms had het zelfs eerder gemoeten. Door de grondzetting in de praktijk te beschouwen, kunnen assetmanagers de kwaliteit of degradatiegraad van het leidingnet beter beoordelen.

Kwaliteit Nederlandse dijken

TNO doet al vele jaren onderzoek naar de kwaliteit van Nederlandse dijken. Met sensoren brengen we de grondzetting in kaart, wat resulteert in risicoprofielen. Waterbeheerders gebruiken die data om kostenbewuste keuzes te maken over de versterking van dijken. Net als bij dijken heeft de grondzetting bij leidingen grote invloed op de kwaliteit en het risicoprofiel. Leidingen in vaste grond die nooit van profiel verandert kunnen rustig honderd jaar of langer blijven liggen. Maar als er door ophogingen, bouwactiviteiten, trilling door verkeer, waterpeilreductie of natuurlijke grondzettingen veranderingen ontstaan, heeft dat mogelijk gevolgen voor het leidingnet.

STOOP-Project

In het project Sensortechnologie Toegepast Op Ondergrondse Pijpleidinginfrastructuren (STOOP) maakte TNO de sensortechnologie van de IJkdijk ook toepasbaar op andere typen leidingen. Dat deden we op initiatief van Liander, dat na een breuk in een ondergrondse gasleiding in Amsterdam incidenten in de toekomst wilde voorkomen. Het sectorverbindende onderzoek naar de invloed van Nederlandse grondzetting op de ondergrondse infrastructuur is een geslaagd voorbeeld van crosssectorale kennisontwikkeling en -uitwisseling.

Simulatiemodellen voor schaalgrootte

Het is onbetaalbaar en onbeheersbaar om de hele Nederlandse ondergrond van sensoren te voorzien. Door aanvullend gebruik van simulatiemodellen genereert TNO met enkele sensoren een maximum aan informatie. Die sensoren moeten dan wel in de meest risicovolle gebieden worden geplaatst, bijvoorbeeld waar de stevige ondergrond overgaat in een zachtere ondergrond en in gebieden waar veranderingen ontstaan door ophoging, bouwactiviteiten, waterpeilreductie of natuurlijke grondverzakking. Om die risicogebieden te classificeren hebben we toegang tot uiteenlopende data, van informatie van gemeenten en netbeheerders tot satellietbeelden en de Basisregistratie Ondergrond.

Samenwerken in de keten

Netwerken liggen vaak naast elkaar. Assetmanagers staan dan ook grotendeels voor dezelfde uitdagingen. Als een gasbedrijf zijn leidingen vervangt of grondmetingen laat doen, kan het drinkwaterbedrijf daarop aanhaken en vice versa. Samenwerking beperkt de overlast voor omwonenden en leidt tot een belangrijke kostenbesparing. Hebt u vragen over ondergrondse monitoring? Staat u voor een beslissing om leidingen te vervangen? Wilt u weten met welke assetmanagers u kunt samenwerken? Neem contact op met TNO.

Zie ook

Ing. Evert van den Akker MBA

Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.