Ons werk

Reparatie en bescherming van asfalt

Het ontstaan van wegdekschade valt niet te voorkomen. Vaak ontstaat na enkele jaren gebruik al (oppervlakte)schade. Op Nederlandse rijkswegen kenmerkt zich dit door steenverlies van de poreuze deklagen. Dit noemen we rafeling. Rafeling wordt veelal gerepareerd door lokaal gaten op te vullen met koudasfaltmengsels of door verjongingscomponenten in te zetten.

De markt ontwikkelde een aantal onderhoudstechnieken die – afhankelijk van de mate van schade – inzetbaar zijn om de levensduur van een deklaag te verlengen. TNO richt zich met name op het beoordelen en valideren van deze reparatiemiddelen en -technieken. Deze validatie kan plaatsvinden op technische, economische en/of duurzaamheidsaspecten. Zo werken we aan de toetsing van preventieve levensduurverlengende middelen op rijkswegen. Deze kunnen vroegtijdig worden ingezet en zo de uiteindelijke levensduur met zo´n dertig procent verlengen. In deze toetsing nemen we ook de effecten van de reparatietechnieken op maatschappelijke kosten en baten mee. Zo kunnen onderhoudskeuzes worden afgewogen op veel meer dan alleen aannemingsprijs.

Uitstellen reparatiemomenten

TNO ontwikkelt ook methoden om onderhouds- en reparatiemomenten verder uit te stellen, door wegen al bij aanleg beter te beschermen tegen invloeden van buitenaf. Het gaat dan bijvoorbeeld om de invloed van lucht, uv-straling, water en vuil. We ontwikkelen hiervoor bijvoorbeeld een toepassing die de veroudering van asfalt tegengaat.

Ons werk

Innovatieve asfaltmengsels

Innovatieve asfaltmengsels bieden kansen om de prestaties van de weg te verbeteren. Ze kunnen bijdragen aan een verlaging van de (onderhouds)kosten en het vergroten van de duurzaamheid van onze infrastructuur. ... Lees verder
Ons werk

Monitoring en meten aan wegen

Meer dan 80% van de Nederlandse rijkswegen heeft het open asfaltmengsel ZOAB als deklaag. Het monitoren van de conditie hiervan is nodig om vast te stellen of de weg nog veilig is. En om te zien of de... Lees verder
Nieuws

Uitstel groot onderhoud A12 dankzij verjongingscrème

09 juni 2017
Rijkswaterstaat voorziet de A12 tussen Bunnik en Veenendaal dit weekend in beide richtingen van een 'verjongingskuur'. Het wegdek wordt voorzien van een ‘verjongingscrème’ die in het asfalt trekt en zorgt... Lees verder

Contact

Ing. Dave van Vliet

  • wegenbouw
  • wegenbouwinnovatie
  • wegenbouwonderzoek
  • wegen
  • asfalt
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.