Bij calamiteiten is expertkennis noodzakelijk om snel een beeld te krijgen van de situatie. Wanneer de oorzaak in beeld is, kunnen adequaat maatregelen worden getroffen. De kennis die bij calamiteiten wordt opgedaan is ook inzetbaar om soortgelijke incidenten te voorkomen. Verder helpt deze kennis bij het bepalen van normen, regels en richtlijnen voor ingenieursbureaus op het gebied van het ontwerp en de uitvoering van constructies.

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met Adri Vervuurt

Contact opnemen

De gevolgen van schade door een constructiefout of veroudering van een constructie zijn vaak ingrijpend. Naast de economische schade kunnen er slachtoffers vallen. TNO biedt inzicht door een onafhankelijk technisch onderzoek naar de oorzaak van de constructieve schade.

Oorzaken achterhalen

De oorzaak van opgetreden schade aan een constructie kan op verschillende manieren worden vastgesteld:

  • Met inspecties ter plaatse
  • Met interviews
  • Door de beoordeling van (ontwerp)berekeningen en andere documenten
  • Door aanvullende berekeningen te maken
  • Door mogelijke scenario's te toetsen aan de geldende regelgeving

Achtergrondinformatie van de regelgeving is noodzakelijk om de toepasbaarheid of de nauwkeurigheid van de berekeningen te kunnen vaststellen. TNO beschikt over deze kennis doordat ze bijdraagt aan de totstandkoming van de (inter)nationale regelgeving. Dit maakt TNO tot een betrouwbare partner om kennis te leveren bij het technisch onderzoek.

Voorbeeldprojecten

TNO is in de afgelopen jaren betrokken geweest bij vele schadegevallen, waaronder ASR-schade aan bruggen en viaducten, de sluizen bij Eefde en Kampen, de B-toren in Rotterdam. Ook bij schade aan gebouwen zetten we onze expertise in.

Contact