Ons werk

Tunnels

Tunnels brengen specifieke vraagstukken met zich mee. Het belangrijkste hiervan is de veiligheid, waarbij zowel de technische risico´s als menselijk gedrag een rol spelen. Ook luchtkwaliteit bij de tunnelmonden en geluidshinder vragen om aandacht. TNO heeft met specialistische kennis bijgedragen aan het goed en veilig functioneren van bijna alle Nederlandse tunnels en aan de totstandkoming van wet- en regelgeving voor deze kunstwerken.

De eerste tunnels zijn gebouwd onder de grote rivieren en kanalen. Zij zorgden ervoor dat verkeersstromen elkaar, zonder hinder, kunnen kruisen. Vanaf het begin van de jaren tachtig was ook de ruimtelijke inpassing van infrastructuur een reden om tunnels te bouwen. Nederland beschikt inmiddels over 60 tunnels, terwijl er 12 in aanbouw zijn. De afgelopen decennia kwam er gemiddeld één tunnel per jaar bij. Gezien de verdergaande verstedelijking neemt dit tempo vermoedelijk toe.

Tunnelveiligheid

Ongelukken in tunnels kunnen ernstige gevolgen hebben omdat een tunnel een gesloten systeem is. Bij een brand of explosie kunnen aanwezigen moeilijk weg van het gevaar. Daarbij speelt menselijk gedrag, waaronder gedrag van bestuurders, operators en hulpverleners, een belangrijke rol. Met deze menselijke component wordt al bij het ontwerp rekening gehouden. Zo wordt vanuit verschillende disciplines ingezet op het verminderen van de kans op en de ernst van calamiteiten.

Kennis

TNO levert daarbij kennis op het vlak van:

  • Tunnelsimulaties. Met game-technologie kunnen wegverkeersleiders in een veilige, online omgeving oefenen met noodscenario´s. TNO werkt hiervoor samen met marktpartijen en Rijkswaterstaat.
  • Constructieve veiligheid, bijvoorbeeld met onderzoek naar de diverse maatregelen die mogelijk zijn om de constructieve veiligheid van tunnels te borgen
  • Onderzoeken naar de ontwikkeling van explosies en brand in tunnels
  • Luchtkwaliteit in tunnels en tunnelmonden
  • Tunnelveiligheid in het complexe samenspel van menselijk gedrag, opereren van hulpdiensten en werking van tunneltechnische installaties
  • Verkeersveiligheid in lange of complexe tunnels
  • Integrale risicoanalyse van tunnels
Ons werk

Tunnelveiligheid

Ongelukken in tunnels kunnen ernstige gevolgen hebben. Bij een explosie of brand in een gesloten systeem kan vuur overslaan naar andere voertuigen en aanwezigen kunnen lastig wegkomen van de gevaarlijke... Lees verder
Ons werk

Schade aan constructies

Bij calamiteiten is expertkennis noodzakelijk om snel een beeld te krijgen van de situatie. Wanneer de oorzaak in beeld is, kunnen adequaat maatregelen worden getroffen. De kennis die bij calamiteiten... Lees verder
Ons werk

Levensduurverlenging kunstwerken

Constructies worden erop ontworpen dat ze lang meegaan. Meestal ligt de levensduur tussen de vijftig en honderd jaar. Een ruime meerderheid van de civiele constructies in de Nederlandse infrastructuur... Lees verder
Ons werk

Monitoren van kunstwerken

Veel bruggen, viaducten en sluizen bereiken de komende jaren het einde van hun beoogde levensduur. Vervanging of renovatie is echter ingrijpend voor het netwerk. Het brengt kosten met zich mee en vereist... Lees verder
Ons werk

Beton en betonconstructies

Beton is een veelzijdig bouwmateriaal dat al lang wordt toegepast en nog steeds in ontwikkeling is. TNO heeft de kennis waarmee ze het constructieve gedrag van betonnen constructies kan doorgronden. In... Lees verder

Contact

Ir. Arie Bleijenberg

  • infrastructuur
  • asset management
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.