Ons werk

Tunnelveiligheid

Ongelukken in tunnels kunnen ernstige gevolgen hebben. Bij een explosie of brand in een gesloten systeem kan vuur overslaan naar andere voertuigen en aanwezigen kunnen lastig wegkomen van de gevaarlijke plek. TNO beschikt over unieke expertise op het vlak van veiligheid bij ontwerp, constructie en in werking zijnde tunnels.

Bij het ontwerp wil men de kans op calamiteiten en de gevolgen hiervan zo klein mogelijk houden. Daarbij hebben we kennis van:

  • Constructieve veiligheid.
  • De risico's op brand en de ontwikkeling van explosies en branden in de tunnel.
  • Tunneltechnische installaties, zoals vluchtwegen, brandblussers en sprinklers.
  • Verkeersveiligheid en bestuurdersgedrag.
  • Specifieke vraagstukken op het vlak van gevaarlijke stoffen, zoals beheersmaatregelen als beperking van het vervoer hiervan.
  • Luchtkwaliteit bij tunnels.
  • Training van tunneloperators en hulpdiensten, bijvoorbeeld met een simulator.

Dit alles komt samen in een kwantitatieve risicoanalyse, waarmee wordt beoordeeld of het ontwerp van de tunnel voldoet aan de geldende veiligheidsnormen. Ook werken we met QRA (quantitative risk analysis) voor het beoordelen van risico's.

Risico's beoordelen

Op al deze terreinen en de samenhang daartussen beschikt TNO over expertise. Ook bij niet-standaard situaties biedt TNO methoden om risico's te boordelen. TNO werkt rond tunnelveiligheid samen met het Instituut Fysieke Veiligheid, via het gezamenlijke lectoraat Transportveiligheid.

Ons werk

Tunnels

Tunnels brengen specifieke vraagstukken met zich mee. Het belangrijkste hiervan is de veiligheid, waarbij zowel de technische risico´s als menselijk gedrag een rol spelen. Ook luchtkwaliteit bij de tunnelmonden... Lees verder

Contact

Ir. Arie Bleijenberg

  • infrastructuur
  • asset management
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.