Veiligheid is een voorwaarde voor onze infrastructuur. In veel gevallen zijn de huidige voorschriften niet toereikend voor bestaande gebouwen. TNO gebruikt analyse- en beoordelingsmethoden om kaders te ontwikkelen voor veilig gebruik van infrastructuur. Dit betekent dat bouwwerken niet worden vervangen totdat dit daadwerkelijk nodig is, waardoor kosten en overlast worden beperkt.

Meer weten of samenwerken?

Neem contact op met Adri Vervuurt

Contact opnemen

Hoewel 100% veiligheid niet kan worden gegarandeerd, streven we ernaar om het risico op ongevallen tot een minimum te beperken. Onze kennis op dit gebied is verwerkt in normen en voorschriften op gebied van veiligheid en betrouwbaarheid. Het is echter niet altijd mogelijk om deze vereisten toe te passen bij complexe situaties of schade aan openbare werken. Bovendien zijn de voorschriften voor nieuwe gebouwen minder geschikt om te gebruiken bij het beoordelen van de veiligheid van bestaande constructies. Onzekerheden moeten nauwkeuriger worden berekend en verminderd, bijvoorbeeld door veldmetingen of tests. Door middel van risicoanalyse kunnen we ook risico's identificeren en aantonen met welke maatregelen deze kunnen worden teruggebracht naar een acceptabel niveau. TNO past deze brede kennis van infrastructuurveiligheidskwesties vooral toe op gebieden zoals structurele veiligheid (bijvoorbeeld van bruggen, viaducten en tunnels), waterveiligheid en overstromingsrisico. We beoordelen ook schadeclaims, wat ook weer nuttige informatie oplevert voor andere constructies.

Waarschijnlijkheidsanalyse

TNO maakt gebruikt van waarschijnlijkheidsberekeningen in haar risicobeoordelingen en risicoanalyses. De waarschijnlijkheidsanalyse berekent de waarschijnlijkheid van een bepaalde uitkomst, of de faalkans. Deze berekeningen kunnen ook worden gebaseerd op gegevens uit andere wetenschappelijke disciplines. Deze aanpak geeft een realistische inschatting van de faalkans, zodat werkzaamheden ter vervanging van infrastructuur kunnen worden uitgesteld totdat dit echt nodig is.

Aandachtsgebieden

TNO is actief op gebied van: 

  • Schadeonderzoek. We voeren schadeonderzoek uit om de oorzaak te achterhalen en de maatregelen te bepalen die nodig zijn om de schade te herstellen.
  • Waterveiligheid. Op dit gebied werken we samen met Deltares, een onderzoeksinstituut op het gebied van water en onderbouw. We dragen onze kennis bij van waarschijnlijkheidsmethoden en constructies.
  • Tunnelveiligheid. Ons onderzoek op dit gebied heeft betrekking op de beoordeling van de structurele en interne veiligheid van tunnels in termen van verkeer en de kans op explosies en brand. Dit werk omvat risicoanalyse.
  • Verkeersimpact op openbare werken. Nauwkeurige informatie over verkeersimpact levert waardevolle input op voor het beoordelen van de veiligheid van de openbare infrastructuur. TNO ontwikkelt modellen voor een realistische berekening van verkeersimpact.
  • Waarschijnlijkheidsanalyse. We gebruiken waarschijnlijkheidsmethoden voor het berekenen van onzekerheden met betrekking tot veiligheidskwesties.
Ons werk

Schadeonderzoek

Bij calamiteiten is expertkennis noodzakelijk om snel een beeld te krijgen van de situatie. Wanneer de oorzaak in beeld is, kunnen adequaat maatregelen worden getroffen. De kennis die bij calamiteiten... Lees verder
Nieuws

Vernieuwing oudere infrastructuur is urgent

10 mei 2021
Nederland staat voor een grote opgave om de oudere infrastructuur tijdig te vernieuwen. In opdracht van De Bouwagenda heeft TNO de landelijke omvang van deze vernieuwingsopgave voor het eerst in kaart... Lees verder

Contact