Ons werk

Verkeersbelasting kunstwerken

Van bruggen verwachten we dat ze veilig zijn. Maar met welke verkeersbelasting moeten we rekenen bij het ontwerp van nieuwe en bij de beoordeling van bestaande bruggen? Op basis van meetgegevens ontwikkelt TNO probabilistische modellen waarmee ontwerpbelastingen kunnen worden bepaald. De methodiek is onder andere gebruikt voor de voor Nederland geldende belastingennorm voor bestaande kunstwerken.

In huidige rekenregels wordt gewerkt met aannames. Deze worden aan de veilige kant genomen. Door te meten weet je echter beter wat de werkelijke situatie is en wat de belasting van een kunstwerk is op het vlak van water, wind en verkeer. Daardoor kun je bij de beoordeling van een bestaande betonnen brug uitgaan van de werkelijke situatie. En door uit te gaan van de daadwerkelijke verkeersbelasting, kun je de levensduur nauwkeuriger voorspellen. TNO levert kennis bij:

  • Het verkrijgen van kennis door meten van de werkelijke situatie
  • Constructieve veiligheid (belasting en sterkte constructie)
  • WIM-gegevens: welke gewichtsklasse is bijvoorbeeld bepalend voor de levensduur van betonnen bruggen en viaducten
  • Het vereenvoudigen van rekenregels (klassen)

Nauwkeurig vaststellen

TNO kan op basis van meetgegevens nauwkeurige belastingmodellen opstellen die zijn gestoeld op een probabilistische grondslag. Hiermee kan, samen met de kennis over het effect van de belasting op het constructieve gedrag (het belastingeffect) en de sterkte, de constructieve veiligheid van (bestaande) constructies nauwkeurig worden vastgesteld.

Ons werk

Probabilistiek

Probabilistiek is een methodiek voor het rekenen aan en met onzekerheden. Voor TNO is dit een kernexpertise, die ze gebruikt voor verschillende veiligheidsvraagstukken. Zo zetten we probabilistiek bijvoorbeeld... Lees verder
Ons werk

Bruggen en viaducten

Onze infrastructuur bevat ongeveer 40.000 bruggen en viaducten. Deze kunstwerken verouderen terwijl de verkeersbelasting toeneemt. Vandaar dat we vooral inzetten op levensduurverlenging van bestaande... Lees verder

Dr. ir. Adri Vervuurt

Contact
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.