Ons werk

Werkelijke technische conditie stalen brugdekken in beeld

Veel Nederlandse bruggen dateren van de jaren zeventig of daarvoor. De rijdekken van beweegbare bruggen, de zogeheten ‘vallen’, zijn van staal. Omdat die mogelijk vermoeiingsscheuren vertonen, moeten assetmanagers een planning maken voor inspectie, onderhoud en vervanging. Voor de veiligheid gebeurt dat met theoretische rekenmodellen. Het loont om metingen te doen, en op basis van de werkelijke technische conditie onderhoudsbeslissingen te nemen.

‘Wat staat ons te wachten met het onderhoud aan de stalen brugdekken?’ Dat vroeg de provincie Zuid-Holland aan een consortium van Nebest, Mourik en TNO. Het consortium beantwoordde eerst de onderhoudsvraag voor de Kruishuisbrug in Delft. Daarna vertaalden ze het resultaat door naar de levensduur van de andere zeventig bruggen in het areaal. Door inzicht in de inspectietermijnen kan het onderhoud of de vervanging opschuiven. Dat geeft een aanzienlijke een kostenbesparing. Bovendien blijven de bruggen zo lang mogelijk beschikbaar voor gebruik.

Combinatie van methodes bij Kruithuisbrug

Bij de beoordeling van een brug draait het om twee vragen: hoe wordt hij belast en wat is zijn sterkte? De afgelopen jaren ontwikkelde TNO samen met universiteiten modellen om daarover voorspellingen te kunnen doen. Voor het project Kruithuisbrug combineerde TNO diverse gegevens: kennis uit de periode waarin de bruggen werden gebouwd, de (model)berekeningen en metingen in de praktijk. Met akoestische emissiesensoren, die we afgelopen jaar op de Van Brienenoordbrug beproefden, bekeken we of er werkelijk vermoeiingsscheuren in de brug voorkwamen. Zo ja, waar, van welk type en van welke omvang. Met rekstroken legden we vast hoe de brug met verkeer wordt belast en wat dat betekent voor de vermoeiing van de het rijdek. Dankzij een gecombineerde meetmethode konden we nauwkeurig aangeven wanneer de stalen val van de Kruithuisbrug moet worden vervangen.

Bepalen van geschikte inspectietermijn

We ontwikkelden een methode waarmee we op basis van de conditie en belasting van de Kruithuisbrug de levensduur in kaart brengen voor het hele areaal, eventueel na beperkte aanvullende metingen. Voor elke afzonderlijke brug kunnen we dan voor wat betreft de vermoeiing een geschikte inspectietermijn geven. Ieder jaar dat de provincie het onderhoud of de vervanging opschuift, geeft een kostenbesparing. Bovendien blijft de brug zo lang mogelijk beschikbaar voor gebruik.

Technologie naar het bedrijfsleven

Het is nu aan het bedrijfsleven om de ontwikkelde technologie op te pakken. Partijen die technologie willen ontwikkelen of toepassen en beheerders met soortgelijke vragen in hun areaal nodigen we graag uit om contact op te nemen.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.