Ons werk

Slim ontwerpen, leveren en bouwen met BIM Bots

Of je nu architect, aannemer of leverancier van bouwmaterialen bent, in de bouw is iedereen gebaat bij een efficiënt bouwproces. TNO biedt een nieuwe technologie om het werk in de bouw effectiever te laten verlopen. Op die manier voorkom je tijdverlies en hogere kosten.

Leveranciers, van bijvoorbeeld trappen en deuren, worden vaak in een te ver stadium van het bouwproces ingeschakeld. Hierdoor komt specialistische kennis over productrichtlijnen vaak te laat. Het niet voldoen aan dergelijke richtlijnen leidt regelmatig tot noodzakelijke wijzigingen. Werk met terugwerkende kracht betekent: tijdverlies, hogere kosten en andere nadelige gevolgen voor het bouwproces.

Wat ook regelmatig voorkomt is dat een ontwerp van een architect, pas later in het proces, onvoldoende energiezuinig blijkt. Het ontwerp moet dan worden aangepast. De architect kan dit voorkomen door vanaf het eerste ontwerp al geautomatiseerde energiesimulaties te laten uitvoeren met behulp van een BIM Bot.

BIM Bot: intelligent en efficiënt

BIM staat voor Bouwwerk Informatie Modellering. Een BIM is – eenvoudig uitgelegd – een rijke verzameling data over een bouwwerk die je kunt inzetten voor verschillende toepassingen in de bouw zoals ontwerp, uitvoering en beheer. Een BIM Bot is een intelligent, online systeem dat autonoom handelingen uitvoert op basis van BIM data. Denk aan een berekening, simulatie of analyse. In elk geval een taak om de gebruiker zo goed mogelijk te ondersteunen in het bouwproces. Bekijk deze filmpjes voor meer uitleg.

Wat biedt een BIM Bot zoal?

 • Geeft inzicht in de prestaties van het gebouw.
 • Waarschuwt als bijvoorbeeld onjuiste wanddiktes zijn gemodelleerd.
 • Waarschuwt wanneer er te weinig ruimte is gereserveerd voor aansluitingen.

Wat zijn de gebruikersvoordelen?

 • Tijdwinst en efficiëntie.
 • Besparing omdat het voortijdige investeringen van toeleveranciers en adviseurs voorkomt.
 • De mogelijkheid om, gecombineerd, big data-analyses uit te voeren ter verbetering van proces en product.
 • Bots kunnen alternatieve, minder bekende maar wel betere, producten voorstellen.

Hoe werkt een BIM Bot?

De gebruiker – in dit voorbeeld een ingenieur – abonneert zich op een BIM Bot. Dit kan online. Hij stelt zijn systeem in contact met de BIM Bot maar bepaalt zelf wanneer de Bot actief moet worden. Dit doet hij door het instellen van triggers. Zo’n trigger kan bijvoorbeeld zijn: het verplaatsen van een constructief element, een verandering van oppervlakte of een nieuwe revisie. Elke keer dat er in de keten iets gebeurt dat gevolgen heeft voor zijn ingestelde triggers, stuurt het systeem van de ingenieur data naar de BIM Bot van de leverancier. De Bot voert op basis van de data, autonoom een handeling uit.

Daarom TNO

 • TNO heeft een lange en rijke historie op het gebied van BIM. Onze tools, data standaarden en expertise vormden de basis voor vele duurzame verbeteringen in de sector.
 • Omdat beheer van data een strategisch belangrijke activiteit is, nemen organisaties beslissingen voor de lange termijn. TNO is, vanwege onze onafhankelijke positie, de uitgesproken partner om een data lock-in op termijn te voorkomen.
 • Door onze objectiviteit worden we ook vaak gevraagd in conflictsituaties. Door onze diepe kennis van de technologie en ervaring in de toepassing, kunnen we snel een onafhankelijk oordeel geven.

Geïnteresseerd?

Wilt u meer informatie, of het werken met een BIM Bot uitproberen? TNO helpt u kosteloos op weg. Neem contact op met Andrew Koster.

Ons werk

Bouw Informatie Modellering - BIM

Bouw Informatie Modellering (BIM) is een voor de transitie van een document gedreven sector naar een data gedreven industrie. TNO heeft een lange en rijke historie op het gebied van Bouwwerk Informatie... Lees verder

Contact

Wouter Moorlag

 • Market Buildings
 • Infrast & Maritime
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.