Ons werk

TNO levert bouwstenen voor nationale adaptatiestrategie

Nederland moet zich gaan aanpassen aan klimaatverandering. Dit volgt uit het in 2015 door het PBL uitgebrachte rapport  “Aanpassen aan klimaatverandering: kwetsbaarheden zien, kansen grijpen”. Dit adviesrapport is in opdracht van het ministerie van IenM opgesteld ten behoeve van de Nationale Adaptatie Strategie (NAS).
Het PBL- rapport maakt daarbij gebruik van actualisatie studies van TNO naar klimaatrisico's voor de sectoren ICT, Transport en Energie.

De Nationale Adaptatiestrategie moet zich vooral concentreren op de vitale infrastructuur (zoals elektriciteitsnetwerken, ICT- en transportnetwerken) en de ontwikkeling en inrichting van het stedelijk gebied. Zowel bij de infrastructuren als bij de inrichting van het stedelijk gebied is er sprake van groot maatschappelijk belang gecombineerd met een lange ontwikkeltijd. Het onderzoek is uitgevoerd door PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) samen met het KNMI en partijen uit het Kennis voor Klimaat - consortium.

Rol TNO

TNO heeft een drietal analyses uitgevoerd.

  • Transport & infrastructuur Klimaatverandering en transport en infrastructuur.
  • Actualisatie van de risico’s en kansen voor klimaatadaptatiebeleid Energiesystemen Klimaatadaptatie en energie-infrastructuur.
  • Actualisatie van de risico's en kansen door klimaatverandering op de Nederlandse energie-infrastructuur ICT Netwerken Klimaatadaptatie en de sector Informatie- en Communicatie Technologie.
Ons werk

Onderzoekprogramma Kennis voor Klimaat (2008 – 2014)

Welke gevolgen heeft de wereldklimaatverandering op onze kuststreek, de laag liggende landelijke en stedelijke gebieden of Schiphol? Het Nationaal Programma Kennis voor Klimaat, dat werd uitgevoerd in... Lees verder
Expertise

Climate, Air & Sustainability

Wij bieden oplossingen voor problemen rond klimaatverandering, luchtkwaliteit en duurzaamheid, rekening houdend met economische, maatschappelijke en technologische ontwikkelingen en de doorwerking daarvan... Lees verder
Expertise

Networked Organisations

Wij innoveren genetwerkte organisaties en ondersteunen bij het implementeren van de innovaties in verschillende domeinen, zoals stedelijke veiligheid, beveiliging van vitale infrastructuur, crisismanagement,... Lees verder
Expertise

Strategy & Policy

Smart glasses, duurzame energievoorziening, slimme verstedelijking, Big Data, robotisering, circulaire economie – onze wereld verandert snel. Om daar goed mee om te gaan is wendbaarheid nodig: bij burgers... Lees verder
Contact

Ir. Nienke Maas

  • governance
  • klimaatadaptatie
  • strategie en beleid
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.