Operaties op zee

Nu offshorebedrijven steeds dieper graven en de windmolenparken voor de kust steeds groter worden, werkt TNO aan effectievere exploratie op zee. De technologische en technische innovaties van TNO zijn toonaangevend, of het nu gaat om de optimalisering van wind- en getijdenenergie of om de diepste diepzeemijnbouw. Samen met leveranciers van apparatuur en rederijen werkt TNO aan snellere innovatie die het gebruik van middelen op zee verbeteren.

De zware omstandigheden op zee en technologische beperkingen verhinderen vaak een optimale winning van wind- en getijdenenergie. De innovaties van TNO op het gebied van corrosiepreventie en de monitoring van apparatuur garanderen dat windmolen- en getijdenenergieparken voor de kust optimaal presteren. Onze sensortechnologie voorziet het ondersteuningsteam op het vasteland van essentiële informatie, zodat zij de behoefte aan onderhoud zorgvuldig kunnen monitoren. In de toekomst zal de technologie van TNO zelfs zijn voorzien van predictieve functionaliteit, voor een optimaal inzicht in de onderhoudsbehoefte op langere termijn. Vanwege de zoektocht naar schaarse, zeldzame mineralen en de stijgende importkosten is binnen de diepzeemijnbouw behoefte ontstaan aan oplossingen voor mijnbouw en extractie. TNO helpt bedrijven om dieper te graven dan ooit tevoren. In onze testfaciliteiten kunnen leveranciers van apparatuur en rederijen hun apparatuur testen onder zware diepzeeomstandigheden (tot 6 km) om vast te stellen wat daar de gevolgen van zijn.

Grote successen

De kennis, expertise en faciliteiten van TNO leveren uitstekende resultaten op zee. TNO levert een belangrijke bijdrage aan de toekomst van de maritieme sector en de offshore-industrie door onder andere sensoren te leveren voor de monitoring van windturbines en faciliteiten beschikbaar te stellen voor het testen van apparatuur voor diepzeemijnbouw. Doordat bedrijven de prestaties van hun windmolen- en getijdenenergieparken kunnen monitoren en bijstellen, of kunnen boren bij een druk tot 600 bar, kunnen op zee steeds nieuwe successen worden geboekt. TNO is in staat om de omstandigheden onder zee te simuleren en effectieve strategieën te ontwikkelen, en de gehele industrie plukt hiervan de vruchten. Samen met leveranciers van apparatuur, offshorebedrijven en rederijen richten wij ons op de actuele behoeften en anticiperen wij toekomstige ontwikkelingen. TNO ontwikkelt effectieve strategieën die vaak verrassende resultaten opleveren, waarbij rekening wordt gehouden met de unieke omstandigheden op en onder zee.

Onontgonnen mogelijkheden

Nu windmolen- en getijdenenergieparken steeds groter en talrijker worden, en diepzeemijnbouw steeds dieper in zee plaatsvindt, hebben bedrijven behoefte aan de kennis, expertise en technologie die alleen TNO kan bieden. Dankzij onze onafhankelijke status, diepgaande kennis van maritieme omstandigheden en faciliteiten voor het testen en monitoren van innovaties is TNO de partner bij uitstek voor maritieme exploratie.

Nieuws

TU Delft en TNO starten Dutch Ocean Technology Centre (DOTC)

06 juni 2019
Op donderdag 6 juni lanceerden TU Delft en TNO het Dutch Ocean Technology Centre (DOTC). Gedreven door de energietransitie in de maritieme en offshore sector bundelt dit centrum menskracht, kennis en infrastructuur... Lees verder
Nieuws

Toepassing van autonome systemen in de maritieme en offshore sector

05 maart 2019
TNO, TU Delft, NLDA en MKC brengen de kansen en uitdagingen voor autonome systemen in de Nederlandse maritieme en offshore industrie in kaart. Lees verder

Maritime & Offshore

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.