Schone schepen

Van alle activiteiten die TNO ontplooit om schonere schepen te ontwikkelen staat de laatste jaren met name de reductie van zwaveluitstoot in de belangstelling. In 2015 moeten niet alleen nieuwe, maar ook reeds bestaande schepen voldoen aan de regels van de IMO met betrekking tot zwaveluitstoot in bepaalde kustgebieden.

TNO werkt nauw samen met de scheepvaartindustrie om te garanderen dat aan deze strenge regels wordt voldaan en ontwikkelt daarbij optimale strategieën op maat. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe regelgeving brengt TNO de specifieke behoeften van elke rederij in kaart, met inachtneming van de scheepvaartroutes en de kosten. Daarna selecteren we de meest geschikte en effectieve optie(s) om aan de regelgeving te voldoen. Er wordt een plan op maat opgesteld met gebruikmaking van een of meer van de volgende oplossingen:

  • Schonere brandstoffen: er wordt overgeschakeld op LNG of diesel met een laag zwavelgehalte,
  • Nabehandeling: er worden gaswassers geïnstalleerd die het zwavelgehalte vóór uitstoot verlagen, en
  • 'Schoon schip'-strategieën: de scheepvaartactiviteiten worden toegewezen aan schepen die op schone brandstof lopen, of scheepvaartroutes worden veranderd zodat er zo weinig mogelijk door gebieden wordt gevaren waar de regels van toepassing zijn.

Ondersteuning op meerdere niveaus

TNO ondersteunt het gebruik van schonere schepen op meerdere niveaus. Wij helpen bij het in kaart brengen van de beste opties voor de scheepvaartindustrie om aan de steeds strengere regelgeving te voldoen. Daarnaast helpen wij overheden en overheidsinstanties bij de handhaving van de regels door hen te voorzien van technologie voor het controleren van de naleving. Daarnaast zorgen onze testconcepten en meettechnologie ervoor dat eventueel gebruikte nabehandelingen de zwaveluitstoot voldoende beperken, zodat ook op lange termijn aan de regels wordt voldaan. Door direct samen te werken met rederijen, leveranciers van apparatuur en lokale overheden ondersteunt TNO de ontwikkeling van schonere schepen van concept tot praktijk. De effectiviteit van nabehandelingen kan worden aangetoond in onze testfaciliteiten. Rederijen kunnen met onze steun kosteneffectieve strategieën voor schone brandstof ontwikkelen die aan de regels voldoen. En de ondersteuning die wij wet- en regelgevende instanties bieden maakt effectieve tests en handhaving mogelijk.

Complete concepten

Uiteraard sluiten de concepten en technologie voor schonere schepen van TNO naadloos aan op de belangrijkste behoeften binnen de industrie. TNO ontwikkelt de beste oplossingen voor de naleving van wetten en regels en een milieubewustere bedrijfsvoering, van het verminderen van brandstofverbruik tot het beheersen van de uitstoot. TNO beschikt over de kennis en expertise met betrekking tot zwaveluitstoot die nodig zijn voor de ontwikkeling van effectieve en rendabele brandstofstrategieën.

Nieuws

TU Delft en TNO starten Dutch Ocean Technology Centre (DOTC)

06 juni 2019
Op donderdag 6 juni lanceerden TU Delft en TNO het Dutch Ocean Technology Centre (DOTC). Gedreven door de energietransitie in de maritieme en offshore sector bundelt dit centrum menskracht, kennis en infrastructuur... Lees verder
Nieuws

Toepassing van autonome systemen in de maritieme en offshore sector

05 maart 2019
TNO, TU Delft, NLDA en MKC brengen de kansen en uitdagingen voor autonome systemen in de Nederlandse maritieme en offshore industrie in kaart. Lees verder
Nieuws

Van weg naar rivier: TNO gaat emissies binnenvaart meten

12 september 2016
De langdurig opgebouwde kennis van de uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen op de weg zet TNO nu in voor de binnenvaart. In de vandaag ondertekende Green Deal Emissies Binnenvaart is afgesproken... Lees verder

Maritime & Offshore

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.