Ons werk

Life cycle assessment

Wie niet naar duurzaamheid streeft, telt ook economisch niet meer mee. Dat geldt onverkort voor de maritieme en offshore sector. De trend is onmiskenbaar: voor de opdracht tot de bouw van een marine, vracht- of boorschip dan wel luxe jacht wordt verstrekt, zullen werf en architect de duurzaamheid moeten aantonen. En daardoor is er groeiende vraag naar wetenschappelijke onderbouwing dat het schip in dat opzicht aan hoge eisen voldoet.

TNO is gespecialiseerd in Life Cycle Assessment, oftewel het op milieueffect beoordelen van de totale levenscyclus van het schip. Dat omvat de winning van delfstoffen, het transport ervan, de productie van metalen of kunststoffen, de exploitatie van het schip en de recycling aan het einde van de levensduur. Door het geheel te bestuderen, ontstaat een eerlijk beeld en wordt voorkomen dat winst op onderdelen teniet wordt gedaan door verliezen elders. Maatregelen die aanvankelijk belangrijk lijken, sorteren soms weinig effect.

Milieuwinst

Binnen TNO werken milieukundigen nauw samen met experts op het gebied van materialen en constructies. Dat leidt steeds tot nieuwe inzichten. Lichte materialen toepassen kan brandstof schelen tijdens het varen, maar ze kunnen meer belastend zijn aan het einde van de levensduur. Bij schepen die veel varen zijn heel andere maatregelen nodig om milieuwinst te behalen dan bij schepen die veel stilliggen, zoals boorschepen of jachten. Als onafhankelijk instituut houdt TNO alle aspecten in een LCA zorgvuldig tegen het licht: materiaalgebruik, energiegebruik en emissies bij productie, exploitatie en afdanking.

Contact

Jurrit Bergsma

  • Maritime
  • Offshore
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.